Dotazník COMIMPEX

Příprava pro plánovanou osobní schůzku.

Prosíme o vyplnění následujících 6 otázek. 

Výsledky Vašich odpovědí slouží nám a Vašim vedoucím jako podklad pro tvorbu Vašeho případného plánu vzdělávání a rozvoje. A rovněž jako podklad pro naši plánovanou osobní schůzku, kde na Vaše odpovědi navážeme.

Vyplnění by Vám mělo zabrat max. 10 minut.

Děkujeme za Váš čas i ochotu.