Employer Branding

Budujeme značku atraktivního zaměstnavatele. Dlouhodobé a trvale udržitelné řešení pro váš business.

Začněte spolu s námi psát nový příběh vaší značky.

Employer branding je strategický přístup HR marketingu, jehož cílem je budovat pozitivní a atraktivní pověst firmy na trhu práce. Není jen o náboru nových lidí, ale také o udržení těch, kteří už ve firmě pracují. 

Richard Brenson řekl: "Zákazníci nejsou na prvním místě. Zaměstnanci jsou na prvním místě. Když se nejdříve postaráte dobře o své zaměstnance, ti se postarají o vaše zákazníky." 

Potíž je v tom, že hodně firem se o svoje lidi dobře stará, ale neumí to komunikovat tak, aby si to uvědomovali samotní zaměstnanci a aby se to šířilo i směrem ven.  Je to něco, co byste chtěli změnit i vy?

  • Chcete efektivnější náborové kampaně s maximálním dosahem?
  • Chcete ve firmě spokojené a motivované zaměstnance, kterým práce dává smysl?  
  • Chcete snáze hledat ty, kteří mezi vás dobře a dlouhodobě zapadnou?
  • Chcete pracovat s talenty uvnitř vaší organizace a dosáhnout nižší fluktuace? 

Pokud ano, pusťme se do toho. 

Promyšlená strategie a nasazení brandingových taktik dokáže dostat reputaci firmy do toužebné podoby. 

Jaké prvky zapojujeme?

Koncept persony zaměstnance

Jedná se o zosobnění a komunikaci charakteristik ideálního zaměstnance, který usnadní vytvoření poselství náborové kampaně. 

Strategie budování firemní kultury

Firemní kultura dává firmě identitu a duši a formuje PERSONu ZAMĚSTNANCE nejen uvnitř firmy, ale i navenek. 

Vyhodnocování aktivit employer brandingu

Konverzní poměr náborových kampaní. | NPS zaměstnanců - Jsou lidé spokojenější? | Míra retence - kroky "EB" pomáhají udržet lidi ve firmě.

Strategie "EB" a Value proposition práce

Ukáže novým i stávajícím zaměstnancům v nejlepším světle důvody, proč by měli pracovat a rozvíjet se právě ve vaší firmě. V podstatě probouzí v PERSONĚ ZAMĚSTNANCE chuť pracovat u vás.

Externí a interní propagace značky 

Atraktivní firma o sobě dává vědět prostřednictvím vybraných kanálů a nástrojů (sociální sítě, web, newslettery, videa, eventy,..)


Spolupracujeme se zkušeným partnerem...

Jaké cíle budou naplněny?

Snížení ekonomických nákladů na opakovaný nábor.

Naplnění personální strategie - správní lidé na správných místech.

Významná obchodní podpora vaší značky.

Vaše značka = love brand.

Záleží už jen na naší konkrétní spolupráci.