5 klíčových vlastností dobrého obchodníka: Znáte je?

02.09.2020

Obchod je jako hra, ke které potřebujete kromě šťastných čísel na kostkách ty správné figurky - tedy dovednosti. Jaké to jsou? Obecně je to soběstačnost, schopnost vyjednávání, vysvětlování a empatie. Ale to nestačí. Velice zajímavě o tomto píše Mark Cox. Proč ho zmiňujeme? V obchodních kruzích je odborníkem na strategické plánování růstu a B2B. Co je podle něj základem, na kterém má dobrý obchodník stavět?

Trio pro úspěch: Odolnost, zvědavost a disciplína

Odolnost je základní vlastností každého dobrého obchodníka. Zaručuje totiž to, že po každém pádu (neúspěchu) se obchodník otřepe, vstane a bude hledat nové řešení a přístupy. Druhou kvalitou je přirozená zvědavost/zvídavost. Ta pomáhá v pochopení potřeb zákazníka, sledování konkurence a společenských změn. Každý dobrý obchodník pracuje na budováním důvěry a s proměnami trhu tak, jak přichází. Neustále vše podrobuje zkoumání a ví, že jeho důvěryhodnost je velmi cenná. Prozkoumávání trhu přináší občas těžkosti, proto jsou důslednost a disciplína dalšími důležitými hodnotami. Vždy je nutné vidět i hledisko druhé strany a umět vyjednávat s ohledem na potřeby zákazníka a své vlastní. Pokud toto zvládáte, můžete postoupit o pomyslný schod nahoru k úspěšnému obchodování.

Vyšší dívčí - strategické uvažování a práce se zdroji

Pokud jste zvládli sebeorganizaci, pak můžete dovednost strategického uvažování rozvinouti ve vaší obchodní činnosti.Chápete totiž, že je nutné mít před sebou cíl, ale také akční plán, jak ho dosahovat (a podrobovat ho pravidelné revizi). Což odhalí klady daného rozhodnutí, ale také kritická místa a rizika. Díky praxi můžete dosáhnout určité předvídavosti. Intuice jako nástroj obchodování je velice užitečná i pro lidi, kteří se řídí čísly a fakty. Vždy pomáhá vidět činnost v širších souvislostech veškerých událostí světa. Mark Cox také uvádí, že šikovnost při využívání zdrojů, které máme k dispozici nezáleží na velikosti firmy, ale na obratnosti jejích zaměstnanců. Překvapivě lépe si podle něj vedou pracovníci menších firem, kteří jsou zvyklí řešit různé situace sami a nečekají až dostanou pokyny z dalšího oddělení.

Typologie obchodníků

Firma Gartner, působící v oblasti výzkumu a poradenství pro obchodníky, uvádí, že existuje 5 typů obchodníků. Souvisí to prý s povahou daného člověka, jeho vnitřní motivací a jeho chováním v týmu. Mezi nejúspěšnější prý patří obchodník, který má rád výzvy (challenger), ten bývá úspěšný ve firmách, kterým jde o rychlý růst - stává se brzy velmi oblíbeným členem týmu. Jeho typickou kvalitou je důraz na velký výkon a schopnost dotahovat zakázky do vítězného konce. Pro účely udržování existujících dobrých obchodních vztahů, se hodí člověk, který umí tyto vztahy podpořit (relationship builder). Mezi další patří dříč (hard worker), osamělý vlk (lone wolf) nebo člověk, který umí řešit konflikty(problem solver). Každý z nich může mít pro firmu přínos, ale statistiky hovoří jasně, že v obchodě nejefektivněji pracuje ten, který se nebojí výzev.

Neříkáme, že dobrým obchodníkem nemůže být každý. Vrozený naturel je jen jedním kouskem této skládačky. Daleko důležitější podle nás je, čím člověk roste. Zda ho to, co prožije obohatí a rozvine jeho intuici, zda je obratnější při řešení problémů a nakolik umí být loajální