Hodnocení kompetencí oddělení

20.08.2017

Podává celkový pohled na úroveň znalostí, schopností a osobnostních předpokladů (tzv. kompetencí) jednotlivých pracovníků nutných pro vykonávání konkrétního pracovního místa.

Příklad: Oddělení Facility

Pro zabezpečení provozu oddělení Facility je nutné, aby jednotliví pracovníci obsáhli 15 klíčových kompetencí. Každý z pracovníků má vlastní skupinu kompetencí, proto z tohoto pohledu mezi jednotlivými pracovníky je velmi složitá zastupitelnost.

Pozn.: Vedoucí pracovník nebyl do hodnocení kompetencí zahrnut.

Shrnutí

Celková úroveň kompetencí oddělení Facility z pohledu vedoucího pracovníka činí 71 % (min. by měla dosahovat 80%). Z tohoto kvalitativního pohledu se nachází v úrovni kompetencí na tomto oddělení rezervy.

Prostor pro zlepšení se nachází zejména v oblastech:

  • Schopnost osvojit si nové technologie provozu haly - Nováček Jindřich
  • Schopnost přizpůsobit se rychle akutním situacím a řešení akutních stavu - Vyhlídalová Veronika

Největší rezervy má pracovnice:

  • Vyhlídalová Veronika (60%)

Relativně nová pracovnice (nástup konec roku 2016), u které se předpokládá kompetenční nárůst po zapracování, je však nutné sledovat a zajistit její rozvoj. Pokud by nedošlo k pozitivní změně, je na zvážení, zda má potenciál pro výkon daného pracovního místa.

Nejkompetentnější pracovník je:

  • Čeněk Roman (77%) - i zde se však nachází prostor pro další růst