Hodnocení způsobilosti oddělení

20.08.2017

Podává celkový pohled na úroveň kvality činností, které každé oddělení musí zajišťovat a generovat a to z pohledu svého vedoucího pracovníka.

Příklad: Personální oddělení

Zabezpečuje 13 klíčových činností, na kterých se podílí 5 pracovníků.

Vedoucí pracovník: Ing. Pavel Jakubec

Pozn.: Vedoucí pracovník nebyl do kvantifikace činností zahrnut.

Shrnutí

Celková úroveň kvality zajišťovaných činností z pohledu vedoucího pracovníka činí 72 % (min. by měla dosahovat 80%).

Prostor pro zlepšení se nachází zejména v oblastech:

  • Evidence pracovních smluv - Hložková Andrea
  • Pracovně právní vztahy - Vinklerová Jarmila
  • Adaptační procesy - Hložková Andrea

Doporučení: přijmout kvalifikovanější posilu k paní Ambrožové namísto paní Hložkové, která v tuto chvíli není adekvátně způsobilá pro výkon své pozici.

Největší rezervy mají tito pracovníci:

  • Andrea Hložková (23%)
  • Vinklerová Jarmila (57%)

Nejkvalitněji jsou zajištěny činnosti:

  • Agenda DPP - Ulrichová Naděžda
  • Nábor zaměstnanců - Ambrožová Marcela

Nejzpůsobilejší pracovníci jsou

  • Ambrožová Marcela (97%)
  • Ulrichová Naděžda (97%)