Čerpání rodičovské dovolené. Přivýdělek nebo návrat do práce?

03.03.2019

Rodičovskou dovolenou Vám zaměstnavatel musí poskytnout nejdéle do tří let věku dítěte. Délku čerpání si stanovíte sama.

Rodičovský příspěvek vyplácí stát, a to až do vyčerpání celkové částky 220 tisíc korun, nejdéle do čtyř let věku dítěte.

Pokud si délku čerpání rodičovské dovolené zvolíte na dva roky od narození dítěte a chcete být rodičem na plný úvazek i po uplynutí dvou let věku dítěte, pak si rodičovskou dovolenou můžete prodloužit do tří let věku dítěte, zaměstnavatel Vám musí vyhovět. 

POZOR! Pokud se rozhodnete rodičovskou dovolenou ukončit dříve, než jste si původně zvolila, v takovém případě musí Váš zaměstnavatel s návratem souhlasit. Souvisí to také s Vašim zástupem, zda byla uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou s konkrétním datem (návratem z RD) anebo obecně dnem, kdy se z RD vrátíte (ať to bude jakýkoli den).

Přivýdělek

Pokud čerpáte rodičovský příspěvek můžete si přivydělat "dle libosti" a přispět tak ke zlepšení ekonomické situace v rodině. Výše příjmu není sledovaná a ze strany rodiče musí být dodržena celodenní a řádná péče o dítě do dvou let, kde se docházka může sledovat.

Celodenní péče o dítě do dvou let je splněna i v případě, že dítě navštěvuje jesle, mateřskou školku či jiné státní zařízení v rozsahu do 46 hodin v kalendářním měsíci.

U dětí starších dvou let se docházka nesleduje vůbec, takže můžete pracovat bez omezení a rodičovský příplatek Vám bude vyplácen.

Chcete se vrátit do práce dříve?

Ano, je to možné, můžete se vrátit do práce na zkrácený nebo plný úvazek, pokud dítěti budou více jak dva roky, znamená to konec rodičovské dovolené, nikoli však konec rodičovského příspěvku.

Pokud si chcete pouze krátkodobě přivydělat a nechcete ukončit rodičovskou dovolenou, doporučujeme uzavřít se zaměstnavatelem (se svým nebo jiným) některou z dohod konaných mimo pracovní poměr (Dohodo o provedení práce nebo Dohoda o pracovní činnosti)

Placení pojistného

Pokud čerpáte rodičovský příspěvek, ale současně máte pracovní poměr, neztrácíte nárok na výplatu rodičovského příspěvku, ale samozřejmě jste povinni odvádět všechny odvody, tzn., že pojistné za Vás platí stát i zaměstnavatel.

Jak dlouho mi zaměstnavatel musí držet moje místo?

  • Vracíte-li se z mateřské dovolené (trvá 28 týdnů a začíná 6 až 8 týdnů před porodem), musí Vám zaměstnavatel vždy umožnit návrat na "vlastní židli", tzn. na stejné pracovní místo
  • Vracíte-li se z rodičovské dovolené (nejdéle do třech let věku dítěte), musí Vás zaměstnavatel zařadit na druh práce podle pracovní smlouvy