Chceme pracovat flexibilně

09.07.2018

Jsou zaměstnanci, kterým vyhovuje přesný rozvrh, pevný režim a řád. Ale podle nedávné ankety, která na Grepech běžela, 78 % dotazovaných preferuje flexibilní pracovní úvazky na rozdíl od klasické pevné pracovní doby Od - Do.

Je rok 2018! Doba, kdy se výkonnost měřila počtem odpracovaných hodin je na ústupu.

Zaměstnanci argumentují:

 • Odpadá zbytečný i vyčerpávající čas nutný na dojíždění do zaměstnání.
 • V kanceláři je hodně rušivých vlivů, doma je na práci klid. Víc toho zvládnu udělat.
 • Rozplánuji si smysluplně svůj čas mezi práci a osobní život. Nejsem frustrovaný tím, že vlastně nic nedělám pořádně.
 • Víc než časem se řídím svojí energií. Pokud se nemůžu k určité činnosti donutit, jdu si zaběhat nebo se odreagovat a pak to jde samo. Jsem výkonnější i efektivnější.
 • Pocit svobody a důvěry ze strany zaměstnavatele je pro mě silnou motivací a důvodem pro dlouhodobé setrvání.
 • Kancelář ve mně evokuje pocit stereotypu. Proto kreativnější činnosti nebo činnosti vyžadující hledání nových přístupů či řešení tu nejsem schopný dělat dobře.

Zaměstnavatelé se často flexibilních úvazků obávají.

Domnívají se, že zaměstnanci nebudou odvádět kvalitní práci anebo ji budou zanedbávat. Také panuje představa, že ve firmě vznikne řada konfliktů pramenících z pocitu nespravedlnosti mezi těmi, co flexibilní úvazky mají, těmi, co je mají pouze částečně a těmi, kteří musí dodržovat pevný režim. A ruku na srdce, šéfové neumí svoje lidi správně řídit ani v místě pracoviště pod dohledem natož na dálku.

Na druhou stranu řada z výše uvedených argumentů pramení spíše z pocitů strachu anebo neochoty dělat změny. Protože firmy, které flexibilní úvazky začaly využívat, tak uvedly, že jim více jak o polovinu vzrostl zisk, produktivita i dobré jména na trhu práce.

Jak všichni ale dobře víme, přítomnost v kanceláři vždy neznamená, že opravdu pracujeme anebo, že práci věnujeme dostatek energie. A stejně tak flexibilní pracovní úvazky neznamenají, že zaměstnavatel nebude trvat na plnění cílů a vykazování odpracovaných činností.

Vztahy se budují osobně.

Rozumíme také tomu, že je nutné i udržovat kontakt s firmou, jíž jsme součástí a být s týmem, se kterým je potřeba se sladit a spolupracovat. A to nebude fungovat na dálku. Proto je třeba najít oboustranně schůdnou cestu jak z pohledu pracovní náplně, kterou vykonáváme, tak z pohledu potřeb zaměstnavatele.

Flexibilita neznamená nutně home-office.

Příklady flexibilních úvazků:

 • Pevná část pracovní doby (např. 10 h - 14 h) a zbytek pracovní doby možnost odpracovat před, po, nebo v rámci 1 týdne. Případně večer z domova.
 • Odpracování stanoveného počtu hodin v horizontu měsíce (nebo i čtvrtletí, půlroku).
 • Odpracování stanovených hodin např. od pondělí do čtvrtku, pátky volné.
 • Sdílené pracovní místo - 1 místo vykonávají 2 nebo více pracovníků, kteří se domlouvají na odpracované době.
 • Atd.

Takže pokud vás tato forma zaujala, připravte si argumenty pro svého zaměstnavatele a vrhněte se do vyjednávání :-). Získáte tím oba.