Zhodnocení produktivity a efektivity pracovníka

22.08.2017

Hlavním cílem tohoto reportu je definovat úroveň schopností dosahovat pracovních výsledů, zhodnotit míru využívání či plýtvání časem a definovat rychlost zapracování se, vyrovnání se se změnami a dosahování kvality práce na nových či nestandardních úkolech.

Zhodnocení pracovního výkonu, typologie

Jméno a příjmení: Jana Nováková 

VÝKONNÝ ' LEPŠÍ VYKONAVAČ ' VYKONAVAČ ' RIZIKO NEPRODUKTIVITY

Komentář: Jedná se o efektivního pracovníka, který je ochotný pracovat, učit se a zlepšovat se. Jeho cílem je zvládnout dobře zadané úkoly a to ve vyhrazených termínech. 

Komentář: Jedná se o poměrně dynamickou osobnost. Efektivnější je v rutinnějších a operativních činnostech, které lze rychle dokončit. Méně efektivní je na dlouhodobých projektech, kde má potíže s dokončováním. Zvládá práci pod tlakem. Možné problémy s autoritami; hrozí ztráta výkonnosti, pokud bude pracovat pod člověkem, který pro ni nebude přirozenou autoritou (riziko konfliktů se slabým nadřízeným, vychytávání detailů ve smyslu komunikace s nadřízeným).

Osobnost

  • Pod aktuálním vedoucím je možné riziko střetu s autoritami pod kontrolou, viz.výše
  • Dynamická (možná impulzivita, zároveň otevřenost novým věcem)
  • Komunikativní, aktivní
  • Možná pomalejší reakce na vyrovnávání se s technologickými změnami
  • Orientovaná na řešení problému

Potenciál

Pracovnice má potenciál přerůst danou pozici, pokud jí bude umožněn růst. Pokud nebude mít prostor se rozvíjet, vnímáme u ní riziko odchodu. Její motivací pro dlouhodobé setrvání je nabírat nové poznatky a pracovat s nimi - zvyšování odbornosti.

Legenda

Index přesnosti výstupů u nových či nestandardních úkolů: Určuje míru kvality s jakou je pracovník schopen či neschopen zvládat nové úkoly či nestandardní situace; rychlost chápání; schopnost vyrovnávat se se změnami.

60-79 % - rychlost orientace v nových situacích či rychlost pochopit nové úkoly je kolísavá v závislosti na typu úkolu a možnosti asociovat ho na předchozí zkušenost, schopnost přizpůsobit se a vyrovnat se se změnami.

Index efektivity: Určuje úroveň využívání (či naopak plýtvání) času při plnění úkolů.

70-79 % - Efektivní pracovník - samostatnost, řešení úkolů dle priorit, většinou zaměřen na splnění cílů v termínu, občasné rezervy v time-managementu

Index dynamiky osobnosti: Určuje tempo projevu, míru otevřenosti či uzavřenosti pracovníka, rychlost plnění pracovních úkolů.

60-79 % - Středně dynamický, spíše otevřený pracovník přiměřeně svižné tempo komunikace