Pracovně osobnostní profil

21.08.2017

Pro účely náboru pracovníků, příp. personálních auditů. Definuje silné a slabé stránky pracovníků při plnění pracovních úkolů. Zahrnuje test kariérních kotev a test týmových rolí, motivátory a demotivátory.

Profil

Pracovnice Jana Nováková je člověk, který se rychle aklimatizuje v novém prostředí, má ráda, když se něco děje. Celkově ji vnímám jako samostatného, akčního člověka. Má dobré nápady, baví ji zejména úkoly, které rychle odsýpají. Motivaci ztrácí na dlouhodobých projektech.

Důležité pro ni je, aby v pracovním procesu mohla přicházet s novými nápady, měla vliv na stanovování svých cílů a dostala dostatek prostoru a důvěry si průběh plnění úkolu řídit sama. Nemá moc ráda kontrolu, když potřebuje, sama se zeptá. Jedná se tedy o iniciativního člověka, který potřebuje zasahovat do dění a okolí si upravovat podle svých představ.

Nemá ráda příliš svázaná pravidla, občas problémy s dotahováním, pokud je úkol hodně složitý nebo dlouhodobého charakteru. Zde je potřeba, aby nadřízený pohlídal, že splnila všechny detaily a v dohodnutých termínech. Objevuje se u ní také sklon určitá fakta podceňovat nebo nebrat vážně. Proto je také zapotřebí, aby při plnění důležitých úkolů nadřízený s paní Novákou prošel důležité milníky a východiska, aby něco nepodcenila nebo neopomenula, neboť se mylně domnívá, že to není důležité.

Dovede se operativně rozhodnout bez strukturovaného zpracování informací - sklon se někdy unáhlit. Spoléhá na intuici, což u humanitně zaměřených lidí bývá běžné.

Jedná se o člověka, kterého těší práce s lidmi. Je společenská a milá, častěji se nadchne, sama sebe se dokáže namotivovat. V komunikaci umí druhým poskytnout zpětnou vazbu.

Má ráda pozitivní, nadšené a zapálené jedince. V komunikaci se rychle dokáže přizpůsobit druhé straně. Má porozumění pro individuální odlišnosti druhých lidí. Zatím jí však chybí hlubší schopnost odhadu, kdo je jaká osobnost a jaké má schopnosti, zejména pokud má daná osoba tzv. sociální masku, že je milá a vstřícná a za tou se např. skrývá neproduktivitu.

Sama o sobě se domnívá, že má přesvědčovací schopnosti, v rámci kterých umí i nadchnout ostatní lidi a že je člověk zaměřený na vzdělávání.

Test kariérových kotev

Pro dlouhodobé spokojené fungování v rámci jedné organizace je pro paní Novákovou důležité mít možnost o sobě rozhodovat, samostatně si stanovovat pracovní cíle a mít prostor jich dosahovat. Obtížnější je pro ni přijmout některá svazující pravidla. Není však vyloženě typ, co by šel proti proudu, je schopná přistoupit na kompromis, tak aby cítila rovnováhu na obě strany. Není navíc konfliktní, důležité jsou pro ni dobré mezilidské vztahy a prostředí, kde to po lidské stránce funguje.¨

Test rolí

V testu týmových rolí se pracovnice vyprofilovala jako týmový člověk a vůdce, což bývají lidé, kteří vedou tým, ale zároveň se ho snaží držet pohromadě. Umí koordinovat úsilí týmu, ale také naslouchat a povzbuzovat. Tito lidé také bývají disciplinovaní, soustředění a umí udržovat rovnováhu mezi různými články. Umí pracovat prostřednictvím ostatních lidí, ale na druhou stranu nebývají typy, co by byly soutěživí nebo musely nad někým vyniknout, spíše usilují o celkovou harmonii. V týmu bývají populární.

Motivátory práce

 • Potřeba ověřovat si dosažené cíle a řešení s nadřízeným
 • Potřeba dynamické a proměnlivé práce
 • Možnost získávat více zodpovědnosti a pravomocí
 • Mít možnost při práci cestovat
 • Možnost pracovat a komunikovat s lidmi
 • Důkladnost jí odvedené práce
 • Dobrý kolektiv
 • Možnost prosadit se
 • Práce v efektivním a výkonném týmu lidí
 • Dodržování dohod

Demotivátory práce

 • Nesmyslnost úkolu
 • Nadřízení kolegové

Ambice do budoucna

 • Zaučení se v oblasti HR, případně magisterský obor
 • Přemýšlí o kurzu mediátora
 • Chtěla by se nějakým způsobem naučit celkově práci HR v dané firmě, veškeré kroky a co to obnáší s cílem fungovat samostatně

Nejbližší profesní cíl

 • Rychle a efektivně předávat znalosti a dovednosti nových zaměstnancům.

Soukromý cíl

 • Udělat si certifikát na angličtinu C1 a začít se učit německy

Shrnutí

Pracovnici nejvíce baví činnosti spojené s komunikací s lidmi a organizační činnosti. Pocit důležitosti je u ní tvořen tím, že může na úkolech pracovat samostatně, v momentě, kdy se jí někdo zeptá na názor a také při rovnocenném jednání. Její práce snů by byla mediátorství, což se podle ní dá s HR propojit. Na úkolech pracuje ráda samostatně, pokud však narazí na problematiku, kterou natolik nezná, ráda řešení konzultuje s někým zkušenějším. Z pohledu managementu jí vyhovuje přátelský přístup a prostředí, kde může vyjádřit svůj názor. Typově patří k lidem, kteří nemají rádi jednotvárnost. Svoji kariéru stav na své zodpovědnosti, samostatnosti, nápaditosti, vstřícnosti a empatii.