Člověk má 2 uši a jednu pusu proto, aby víc naslouchal a míň mluvil…

26.09.2018

V pracovním procesu a vlastně i mimo něj musíme komunikovat. A i když padne mezi kolegy nebo nadřízenými hodně slov, nedá se ještě mluvit o dialogu. Lidé na všech pozicích často dělají tu zásadní chybu, že pokud chtějí někoho nebo něco ovlivnit, tak mluví nebo argumentují. Neposlouchají ani nenaslouchají.

Lidé rádi mluví a rádi se i poslouchají. Neumí však naslouchat. 

Pokud patříte k této skupině lidí, pravděpodobně vám nedochází, že proti strana není uchvácená silou vaší argumentace ani bravurním projevem. Je otrávená, protože získává dojem, že jste nepřišel diskutovat ale nadiktovat podmínky. A protože všechno stejně víte nejlíp sám, tak vám ve snaze nejít do konfrontace všechno odkývne. Vy si klepete na rameno, jakže to šlo hladce a později se rozčilujete, že se věci nedějí podle vašich představ. A že kolegové nebo podřízení za nic nestojí, protože neumí plnit dohody. 


Vůbec vám nedochází, že jedinou dohodu jste uzavřel sám se sebou.

Chcete-li někoho přesvědčit, ptejte se nejdřív na jeho postoje a názory. 

Teprve pokud na ně dokážete navázat, nabude druhá strana dojmu, že nejste mimo a bude ochotná spolupracovat a třebas slevit i ke kompromisu. A nakonec ani vy nejste bůh, třeba se nasloucháním dozvíte něco, díky čemuž se vyvarujete nesprávným rozhodnutím.