Co hrozí, když se zaměstnancem podepíšete pracovní smlouvu později, než v den nástupu?

20.08.2018

Asi byste se mnozí hodně divili.. 
Stalo se vám někdy, že jste dali zaměstnanci podepsat smlouvu později, než v den smluveného nástupu? 
Že se nic až tak zásadního neděje? To se ale mýlíte! Můžete se tímto připravit o výhody zkušební doby, tzv. "zkušebky".

Zkušební doba činí maximálně tři měsíce, u vedoucích pracovníku je možné prodloužit ji na maximálně šest měsíců.

Roli přitom hraje slovíčko "maximálně". Je totiž možné zkušební dobu zkrátit, či ji dokonce úplně vynechat. Zákon tedy připouští i vznik pracovního poměru bez zkušební doby.

Dá se říci, že účelem zkušební doby je, aby si obě strany ověřily, zda jim pracovní poměr bude vyhovovat. Firma sleduje, jestli je nový pracovník dostatečně šikovný a plní svoje povinnosti. Zaměstnanec se sžívá s kolektivem a vytváří si názor na to, zda náplň práce odpovídá jeho představám. Pokud některý z účastníků není z jakýchkoli důvodů spokojený, může zpravidla bez větších komplikací ukončit pracovní poměr s okamžitou platností, tj. prakticky ze dne na den.

I když zákon velí pracovní smlouvu sjednat písemně, pracovní poměr je platný, i v případě ústní dohody.

Firma i zaměstnanec se tím ale připravují o možnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Podle § 35 odst. 1 zákoníku práce totiž musí být zkušební doba sjednána písemně a to nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce (případně v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance). Z toho vyplývá, že pokud zaměstnanec nedostane smlouvu k podpisu nejpozději první den, není možnost, jak zkušební dobu legalizovat.

Příklad z praxe

Kristýna má nastoupit 1. září do nové práce. Když dorazí na pracoviště, ještě nemá nachystanou smlouvu, protože účetní, která má tuto agendu na starosti, je právě na dovolené. Ač Kristýna nemá podepsanou pracovní smlouvu, z pohledu zákona je její pracovní poměr platný a ona může začít pracovat. Kristýna následně obdrží návrh smlouvy 3. 9. e-mailem. Má si ho projít a pokud nemá k ničemu připomínky, zítra až bude jednatel na pracovišti, tak ji mohou podepsat.

Smlouva obsahuje i ujednání o zkušební době. To je ale neplatné - z hlediska zákona pracovní poměr vznikl 1. 9. a zkušební dobu nelze dojednat dodatečně.

Kristýna se neosvědčila, není dostatečně iniciativní a v kolektivu působí problematicky. Zaměstnavatel se rozhodne raději zrušit její pracovní poměr "ve zkušební době". Ujednání o zkušební době je však neplatné, to však zaměstnavatel neví...

Pokud se Kristýna obrátí na soud, ten konstatuje, že její pracovní poměr je stále platný. Důkazem je e-mail, ve kterém dostala návrh smlouvy po dni nástupu. Kristýně náleží doplatek mzdy za dobu, kdy "nepracovala" a probíhal soud (ten není nejrychlejší) a co hůře, je stále zaměstnaná a zaměstnavatel se s ní musí rozloučit jinak. Což nebude v případě tak problematického člověka vůbec snadné. Pravděpodobně to firmu bude stát další nemalou sumu peněz.

Tyto případy se v praxi dějí poměrně často. Takže příště až si řeknete "O nic nejde," to podepíšeme o den později, tak pamatujte, že jeden den může být hodně drahá záležitost.