Co nás učí děti?

15.09.2020

Péče o dítě mění muže v otce, ženu v matku a celou širokou rodinu v jednu úzce fungující jednotku (za předpokladu, že základem rodiny jsou hodnoty jako odpuštění a láska). Jaký význam mají kvalitní a vřelé vztahy v rodině pro vývoj dětí? Co se rodičovstvím učíme my?  

Dětský potenciál a rodičovství očima vědců

Děti se rodí s určitým potenciálem, který je nutno rozvíjet už od batolecího věku, říká Ellen Galinsky, výkonná ředitelka program Mind in the Making (dále jen MITM). Ta opírá svůj program o vědecké studie a zkušenosti odborníků z oblasti psychologie, molekulární biologie, ad. oborů souvisejících s vývojem dětí. MITM je řadí do sedmi oblastí života. Tyto oblasti mají podle nich zásadní vliv na úspěch nebo neúspěch dítěte. A tím i spokojenost rodiny.

Klíčové dovednosti do života podle MITM

Podle MITM patří mezi klíčové dovednosti pro život tyto: zvídavost (ve smyslu chuť se učit a umět si stanovovat vlastní cíle), přijímání výzev (odvaha čelit novým situacím a výzvám), kritické myšlení (a schopnost se rozhodovat podle informací, které máme), umění propojovat myšlenky na základě pozorování (pomyslná kategorizace pojmů a jejich správné přiřazování v mysli), komunikace, empatie (chápání odlišné perspektivy) a soustředěnost na určitou činnost/záměr.

Kdo je dobrým rodičem?

Děti nás učí přirozeně jen tím, že pobýváme v jejich společnosti, že dohlížíme na jejich zdárný psychický i fyzický vývoj. Každý rodič má jiný naturel, někomu to jde lépe, jiný se hledá v této roli celý život. Některé děti jsou tiché a nesmělé, jiné šplhají vysoko a intenzivně objevují svět. Prvním krokem ke zmoudření matky nebo otce, je pochopení, že se musíte připravit na zcela nečekané situace, musíte se je naučit řešit s pokorou, sebeovládáním a hlavně kreativně. Je to těžký krok, protože současně rodiče musí zůstávat hraví a plní chuti objevovat drobné radosti dětského života. Rodič musí prokazat velkou míru otevřenosti, protože je odpovědný za rozvoj dítěte a současně za svůj vlastní.

Rodičovské kompetence pod drobnohledem

Děti nám jasně dávají najevo, že je to právě radost z přítomnosti a zaujetí, které nám často chybí. Většina rodičů se také stává empatičtějšími a pozornějšími k potřebám druhým a naučí se nabídnout pomoc v pravý okamžik. Mnohým dodává odvahu, pokoru a schopnost vidět krásu v maličkostech. Rodičovství je dovednost, která nám pomáhá zlepšovat také pracovní kompetence. Proto si myslíme, že by tato životní role měla být více doceňována také při pracovních pohovorech a vlastně celém procesu náboru nových zaměstnanců.

Život s dětmi přináší mnohá překvapení a rodič je často lodivodem na bárce pohybující se mezi Skyllou a Charybdou, antickými příšerami, kterým unikly jen lodě krále Odyssea a Argonautů. Většina zvířecích druhů o svoje mladé pečuje a učí je dovednostem potřebným pro přežití. Proto je vlídná důslednost, odvážnost a umění se vyjádřit tím, co bychom měli u svých dětí podporovat. Přijetí chyby jako součásti učení nám to velice usnadní. To platí pro děti i pro rodiče. Dospělý člověk, který umí přiznat chybu získává u svých dětí na respektu.