Důvěra na pracovišti: Sedm zásad pro její udržení

11.11.2020

Existuje někdo, komu věříte v zaměstnání bezvýhradně? Věříte vlastně svému nadřízenému? Naše ochota spoléhat se na v pracovním týmu na druhé může být ovlivněna tím, s jakou důvěrou v ostatní jsme byli vychováni, ale také tím, jak se pracovní tým k sobě chová a zda člověk, který v hierarchii nad námi rozhoduje z pozice leadera nebo dává přednost nátlaku. Jak posilovat důvěru v kolegy a kolegyně? 

Vyhýbání se toxickému kolektivu

Nedostatek důvěry vede k nedostatku porozumění. Lidé spolu sice pracují nebo žijí, ale každý po svém. Ačkoliv se snaží respektovat, vztah se zhoršuje. Může dojít k nenávisti, pocitu potřeby bránit se, slovním potyčkám, odmítání komunikace, odcizení a sebe litování.

Předně není možné pěstovat důvěru v týmu, který je toxický. Nemyslíme tím specifika každého jedince, náladu, povahu nebo pracovní výsledky. Toxický kolektiv je nefunkční lidsky, komunikačně. Lidé sledují svoje osobní zájmy, pomlouvají se a škodí si. Nejhorší ovšem je, když jde alibismus směrem shora dolů. Výmluvy, nedodržování dohod, ponižování členů týmu, upírání zásluh druhým nebo pranýřování za drobné přešlapy... Pravděpodobně se shodneme na tom, že dosahovat výsledků a požadované produktivity lze v takovém prostředí velmi těžko. Zodpovědnost za takové situace nese vedení firmy.

Čest, důvěra a sliby

Dobrého vedoucího nečiní hezký oblek, drahé auto nebo absolvování kurzu rétoriky. Charisma může usnadňovat jednání v týmu, ale časem nebude stačit. Strategii důvěryhodnosti rozpracoval podrobně John. C. Maxwell a je pro něj součástí každého řízení lidí (a také managementu změn ve firmě). Podle něj je nutné nepěstovat tajnůstkářství, dodržovat svoje sliby a být konzistentní. Motivace v týmu má být dána přirozenou chutí spolupracovat na společném výsledku spíše než strachem.

Zákaz zpochybňování rozhodnutí druhých

Každý člen týmu musí umět převzít svůj díl odpovědnosti, nebát se navrhnout řešení, které je pro daný úkon vhodnější. Nadřízený by měl mít trpělivost svoje podřízené k rozhodování přimět a dát jim volnost toho, jak dosáhnout zamýšleného cíle. Nemělo by dít, že se v týmu bude hrát hra na osobní oblíbenost, protože pak bude klesat ochota lidí přicházet s vlastními nápady. Autoritativní přístup může podporovat rozbroje a zákulisní "hrátky".

Zdravá selekce toho, co druhým říkat

Každý den, každý z nás, má určité množství informací a pocitů. Pro hladkou spolupráci je nutné umět se odpoutat od jednotlivých problémů, strachu a negativních zpráv. Když toto vše budeme spíše pozorovat, neznamená to, že to ignorujeme, pouze tomu nedáváme větší důležitost, než to zaslouží. Neměli bychom předjímat výsledek bez toho, že se opřeme o čísla a fakta. Vždy je nutné vidět problém i z perspektivy dalších členů týmu.

Včasné řešení nepříjemností

Nepříjemnosti se mají řešit včas. Není dobré je skrývat. Dělat to, co druzí v týmu očekávají a je jim příjemné, může být líbivé gesto, ale důvěru to nepodporuje. Vynese-li se problém na světlo, může být kolektiv ušetřen komplikovaných bočních cest a řešení, které mohou vést ke ztrátě důvěry.

Respektování pocitů druhých

Popírání pocitů druhých není prospěšné, stejně jako zpochybňování jejich rozhodnutí. Občas může být těžké odolávat jakémusi hodnocení, zejména pokud člověk už v podobné situaci byl, ale je lepší se chvilkami spíše stáhnout, než udílet rady. Každý člověk má jinou míru odolnosti vůči frustraci, jiné životní okolnosti. Neměli bychom tedy druhým dávat pocit, že daný problém zveličují, protože může jít v danou chvíli skutečně o určitý konflikt, se kterým se předtím nesetkali. Hodí se navrhnout řešení ze své pozice, ale ponechat prostor druhému, aby na solidní řešení přišel sám. Lze pojmenovávat okolnosti, nikoliv jejich vnitřní dopad.

Konzistence a čitelnost

Pro udržení důvěry v týmu je velice zásadní dělat to, co říkáme. Spolehlivost, zdvořilosti, ochota plnění slibů a čestnost jsou vklady, které je třeba na konto důvěry pravidelně vkládat. Lidé vám jsou ochotní odpustit kdejaký přešlap, když ve vašem vztahu panuje důvěra.

Pokud však opakovaně uděláme opak toho, co jsme slíbili, můžeme tím zasadit spolupráci velikou ránu. Totéž mohou způsobit nejednotné úvahy a postupy podle toho, odkud zrovna "vítr fouká". Absolutní nevypočitatelnost je škodlivá.

Důvěryhodnost je základem každé úspěšné spolupráce. Je nezbytné umět se odstřihnout od toxických/negativních lidí. Respektujte své potřeby a buďte transparentní v jednání s druhými.