Jak posílit týmového ducha na dálku: Tipy pro dobré vztahy v týmu

19.05.2020

Ne všem firmám se daří ustát současnou krizi. Některé čeká do konce roku propad v tržbách, jiné začnou ořezávat náklady. Za těchto okolností nejen že nelze zaměstnancům slibovat ekonomický nebo kariérní růst, ale pro mnohé organizace je těžké nabídnout svým lidem prakticky jakýkoliv přesnější výhled, natož pak pevnou jistotu. Jak tedy udržet dobrého ducha v týmu, když není situace úplně příznivá? Jak nepropadat nadměrnému pesimismu a přitom neignorovat obavy vašich lidí, aby vám i nadále mohli věřit?  

PRAVIDLO OTEVŘENOSTI - PO KAPKÁCH

Otevřenost a přímost musí být sice dávkovány po kapkách, jsou ale základem hodnotového řízení. Pokud už se svým týmem nějakou tu dobu pracujete, znáte slabá a silná místa každého z nich. Někdo se řídí snadněji, pokud má přesné zadání, jiný potřebuje prostor. Ideální tým je směsicí různých povah, které se doplňují. V této chvíli se může zdát komunikace v týmu jako méně podstatné téma. Pokud ale chcete nalézat cesty a udržet v chodu, co udržet lze, je dobré si osvojit pravidelné informování týmu o reálném dění ve firmě a její ekonomické situaci. Je to stejně naléhavé jako jednotlivé kroky vedoucí k naplňování vaší vize. Bez komunikace o veškerých úskalích a proměnných se neobejdete. Transparentnost dodává týmu klidu a šanci takové období ustát.

JAK ZAJISTIT PODŘÍZENÝM POCIT BEZPEČÍ V TURBULENTNÍ DOBĚ?

Jen menší část úspěchu tkví v tom, že sestavíte tým z vysoce inteligentních lidí. Daleko důležitější je, udržet tým, který máte, v přiměřeně optimistickém naladění. 

Lépe motivovaný tým běžných pracovníků dosáhne lepších výsledků, než rozhádaný tým intelektuálů, jejichž hnacím motorem budou jen negativní emoce. 

Není na škodu vytvořit příjemný online prostor (třeba neformální skupinu na Facebooku), kde se mohou lidé z týmu setkávat, volně přispívat a sdílet. Může to pomoci se stagnující komunikací v důsledku izolace a větší míry nejistoty. Je totiž nutné si uchovat a pěstovat radost z vykonávané činnosti. V jedné firmě to pojali velmi neotřele, vypustili oficiální meetingy a setkávají se v počítačové hře... 

Zní to dobře, co říkáte?!

CO JE OPRAVDU DŮLEŽITÉ PRO PODPORU TÝMOVÉHO DUCHA

I malý růst je lepší, než žádný. Sledujte vám dostupná měřítka výkonnosti, podpořte chuť šikovných zaměstnanců zůstat, aby nehledali jiné místo, kde lépe uplatní potenciál. Jinými slovy - umožňujte týmu růst. Lidé, kteří pracují vzdáleně kvůli koronaviru, čelí novým situacím. Je fajn využívat veškeré možné online nástroje, ale je důležité nezapomínat, že jsme lidé a že náš pocit spokojenosti, motivace, loajality a schopnosti táhnout za jeden provaz je řízen našimi pocity a hormony. Konkrétně z velké části dopaminy, serotoniny a kortizolem. Proto nezapomínejte na pocit bezpečí a chválení toho, co se objektivně týmu daří dosahovat. Dejte svým lidem prostor zapojit se co nejvíce do hledání východiska ze současné situace. Ať cítí, že jsou součástí jednoho celku, na kterém záleží. Třeba díky tomu překonáte i to, co se právě tolik nedaří. Na pomoc si vezměte kromě čísel a ukazatelů také svoji intuici. Možná vás příjemně překvapí, zvlášť pokud patříte k silně racionálním jedincům, kteří spoléhají spíše na svoji "levou" hemisféru mozku.


Dejte svým lidem prostor zapojit se co nejvíce do hledání východiska ze současné situace. Ať cítí, že jsou součástí jednoho celku, na kterém záleží. 


Nevíte jak na to? Nechejte se odkoučovat...

Kromě otevřenosti a součinnosti, je dobré utnout konflikty, které mají v době krizí tendenci narůstat do obřích rozměrů. I nepříjemné pravdy, které musíte týmu tlumočit od svého vedení, je lepší sdílet s pokorou a úctou ke svým kolegům, než jako holá fakta. Nejasné zítřky vyžadují znalost zásad krizového řízení a krizové komunikace. 

Nikdy však nezapomínejte, že za čísly zaměstnanců v účetních výkazech stojí skuteční lidé a vy rozhodujete o jejich rodinách a životech.