Jak poznat na Facebooku kurz, který se vám zúročí?

02.08.2020

Máte pocit, že jste ve svém News Feedu zavaleni nabídkami kurzů, webinářů a dalších vzdělávacích aktivit? To jen algoritmus Facebooku vyhodnotil posloupnost vašich dotazů a hledání podle skóre významnosti. Tedy zařadil si vás a cíleně vám nabízí příspěvky (a placené příspěvky) podle vašeho chování na síti. Jak získáte relevantní nabídky vzdělávání? Dejte pozor na to, co hledáte, když přestanete bezmyšlenkovitě prohlížet stránky a necháte si tuto a další sociální sítě pro inspiraci, algoritmus vám bude nabízet zajímavější obsah. 

Jak poznat dobrý kurz v online prostředí

Jak poznáte rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním kurzem ještě před přihlášením? Navštivte stránku (nebo skupinu) organizátora, projděte recenze jeho činnosti/kurzů na Facebooku, Googlu, případně pod jinou službou poskytující kurzy a položte mu stručný kontrolní dotaz. Zvažte, jak na vás celkově komunita okolo daného kurzu působí. Jsou to příjemní lidé? Umí kritizovat nezaujatě? Radí si? První dojem většinou neklame. Projděte si také webové stránky organizátora. Přemýšlejte, zda je kurz pro vás relevantní. Zde totiž bývá kámen úrazu. Někdy jsme přitahováni k dalším a dalším aktivitám, ale přitom nerespektujeme svůj čas a energii. Naučte se reagovat pouze na to, co skutečně v dané období potřebujete. I proto je vhodné si mapovat svoje sny a cíle - vše si pečlivě zapisujte. Tak dojdete k vlastnímu akčnímu plánu svého vzdělávání. Zvýšíte šance na dotažení dílčích aktivit a tím podpoříte svůj osobní rozvoj. Krok za krokem a vytrvale. Každý dokončený kurz vás posune blíže k úspěchu (a pocitu štěstí).

Kolik investujete sami do sebe?

Jakou část svého výdělku investujete každoročně do svého osobního růstu, do vzdělávání nebo vylepšení svých dovedností? Dle průzkumu agentury STEM/MARK z roku 2017 utratí třetina občanů České republiky za vzdělávání necelých pět tisíc korun ročně. Do této částky se zahrnul i nákup knih. V roce 2018 byly podle ČSÚ průměrné výdaje na vzdělávání jen 1440,- Kč na osobu a rok. Za veškeré vášně a neřesti se tedy v ČR utratí ročně mnohem více. Je to možná i proto, že investice do vzdělávání není dostatečně pochopena a není srozumitelně převedena do příležitostí... Podnikatel, který by část zdrojů neinvestoval do rozvoje svého podnikání, by byl brzy převálcován konkurencí nebo situací na trhu. Proč tedy nepřemýšlejte o vlastním vzdělávání jako o dlouhodobé investici? Máte strach z propadu ekonomiky? Nebo jen nechcete slevit z jiných nákladů?

Jak nakombinovat online a offline vzdělávání?

I pro introverty je obohacující se čas od času setkávat s lidmi přímo. Jednak se některé věci můžete naučit rychleji, jednak získáte určitou zpětnou vazbu na svoje vzdělávání. Nadhled a osobní kontakty získáte za zlomek času, který by to stálo vaše virtuální já. Seminář, kterého se budete účastnit osobně vám z vašeho času ukrojí větší díl (cestování, přestávky dle plánu, obědové pauzy). Vybírejte střízlivě a nenechejte promlouvat ego lačnící po dalším řádku v životopisu. Novým dovednostem dejte čas a hlavně čtěte. Čtením se tříbí vyjadřování, uvažování a postoje. To, co vás zajímá, vás také formuje. Překvapivě i volnočasové aktivity mohou dodat vaší kariéře švih nebo nové podněty. Jak poznáte, co je pro vás podstatné? Tříbením určitého dialogu se sebou samými.

Poznáte, při jaké činnosti zapomínáte na čas (a dostáváte se do stavu tzv. flow, kdy jste plně pohrouženi do toho, čím se zabýváte)? Vášnivé zaujetí je jedním z předpokladů úspěchu. Stanovte si svůj roční rozpočet na vzdělávací aktivity a pokud vám tam nějaká ta koruna chybí, hledejte zdroje, které vás k vašemu záměru posunou. Důležité také je, najít kurz, kde jsou na sebe lidé milí, bez ohledu na názorové rozdíly. Pro učení je podporující atmosféra výhodou.