Jak se konečně naučit sebeorganizaci

30.07.2020

Věta "nemám čas" je jednou z nejpoužívanějších vět vůbec. Už tak zobecněla, že o ní skoro nepřemýšlíme. Pravdou však je, že čas máme, konkrétně 168h týdně. Tématem tedy není, kolik máme času, ale jak efektivně jsme schopní ho využít. Pěstováním mentální odolnosti, pilováním vašich talentů a sebe organizací získáváte vyšší sebeúctu. Proč? Protože vůle je jako sval, když ji posilujeme, roste. Pokud navíc to, co děláme, děláme ve spojitosti s naším vrozeným potenciálem, máme velkou šanci v tom uspět. A za další, věděli jste, že lidé netrpí pocity stresu a frustrace z příliš mnoha práce ale proto, že nestíhají a tím pádem neplní své závazky. A to je pro ně velkým zdrojem frustrace.

Na cestě za vaším úspěchem by vás neměly brzdit nadbytečné věci, nežádoucí emoce, ani destruktivní zvyklosti. Jak se lze na schopnost organizovat si prostor kolem vás podívat optikou úspěšných lidí, tedy těch, kteří umí dotahovat svoje činnosti? Odpověď zní, neplýtvají energií na maličkostech, zbavují se duševního a materiálního harampádí a obklopují se věcmi, které jim usnadní jejich pracovní činnost.

"Moderní modlitba: Drahý Bože, pomoc mi zpomalit." Robert Holden

Stanovte si priority

Při organizaci práce (zejména při práci z domova), dbejte na vyváženost. Určujte priority jednotlivých úkolů - chce to praxi a zápisník. Důležité úkoly, které nepočkají, řešte hned. Poté se vypořádejte s důležitými úkoly, které nejsou naléhavé, ale nepočkají. Jako poslední řešte to, co je nedůležité (nebo tuto činnost delegujte). Jak určíte důležitost priorit?

Netlačte na sebe

Honba za dokonalostí může určité typy lidí spíše brzdit a působit úzkosti. Nikdo to nepřizná, ale úspěch v práci může přinést nutnou otázku, kdo udělá určité činnosti pro rodinu. Dávejte si méně závazků, někdy vše stihnout nejde. Zejména, pokud pečujete o dítě, které vyžaduje více péče, než je běžné. Držíme se pravidla - o jeden úkol méně - je nutné najít určitý kompromis mezi snahou o dokonalost a přirozeným chaosem v rodině s dětmi. Proto někteří lidé dávají přednost psaní seznamů úkolů, které si potom odškrtávají. Je výhodné přenést svoje úkoly z hlavy někam, kde víte, že je najdete v momentě, kdy se jim máte věnovat. V opačném případě budete trpět pocity zahlcenosti, které přispívají k vyšší míře stresu. Koneckonců hlava se má využívat k přemýšlení o věcech ne k myšlení na věci, co máte udělat.

"Příští týden nesmí přijít stresující krize. Už mám plný diář J." Henry Kissinger

Čistý stůl

Ideální je začínat den s čistým stolem a navazovat na to, čím jste skončili den předtím. Odkládání nepopulárních činností nebo činností, ze kterých máte strach, vede k větší frustraci. Tyto činnosti za vás nikdo neudělá a váš odpor jenom poroste. Tím škodíte zejména sami sobě. Rozmyslete, která činnost vás dlouhodobě natolik vyčerpává, že byste ji chtěli částečně přesunout na jiné (velký úklid, účetnictví, plánováním schůzek u lékařů, doprovod dětí na kroužky, atd.).

Nepotřebné odkládejte průběžně

Letošní rok je jako stvořený k tomu uspořádat si svoje věci a zbavovat se všeho nepotřebného. Tedy i zlozvyků, strachu jít novým směrem, atd. Tyto odkládejte průběžně. Nepotřebné předměty, oblečení a další věci z domácnosti zkuste odkládat až po roce, kdy pro ně nenajdete uplatnění. Raději plánujte důkladně svoje nákupy. To, co má vyšší životnost, vám přinese větší užitek.

Jak na chytrý minimalismus?

Minimalismus je dobrý, ale nesmí jít v rozporu s vašimi pocity. Kostýmek nebo hrneček po milované babičce si klidně ponechejte. V přehnaně sterilním prostředí se nemusí dařit kreativcům. Proto se přikláníme k organizaci domácnosti, pracovního koutu a kanceláře dle povahy vaší činností a vaší nátury. Systém, který si do pracovního prostoru vnesete, vám pomůže snížit vaši frustrovanost a usnadní začátky nových činností. Je důležité vědět, kam máte sáhnout, abyste se zbytečně nezdržovali. Doporučuje se přemýšlet u věci, o které si nejste jistí, zda byste si ji znovu koupili, tak prý poznáte, zda je nutné si ji ponechat.

Jaké jsou překážky na cestě k úspěšné sebeorganizaci (nejen rodičů dětí):

 • odkládání důležité práce a výmluvy způsobené přetížením domácími pracemi,
 • prokrastinace a strach začít něco nového,
 • únava v mateřství a péči o druhé, vyhoření,
 • trvání na starých vzorcích chování z minulosti a obavy dělat něco jinak,
 • neschopnost vidět na sobě klady a nízké sebevědomí,
 • příliš mnoho projektů současně,
 • strach svěřit děti na pár hodin dalším lidem (prarodiče, příbuzní, chůva, dětská skupina, aj.),
 • předsudky okolí a strach jim čelit, nepochopení v partnerství,
 • nekonkrétní snění bez akčního plánu, tedy jednotlivých kroků, jak se do požadovaného cíle dostat,
 • lpění na představách o úspěšnosti okolí a neschopnost stanovit cíle vlastní,
 • falešná důvěra k tomu, co o vás říká okolí a nízký stupeň sebepoznání.

Obklopte sami sebe pocitem spokojenosti a plánujete týden předem urgentní záležitosti, měsíc předem důležité. Tato rada platí, když už víte, kam se chcete dostat. Pokud to ještě nevíte, je nutné si svoje cíle revidovat a zamýšlet se ve větších časových úsecích. Zkoumejte svoje potřeby, zapisujte svoje myšlenky a vytvořte si plán, jak se ke svému cíli chcete dostat. Zní vám to náročně? Opak je pravdou. Správnou organizací můžete ušetřit až 2h času denně. Časem vám tato příprava přijde přirozená. Usnadnit vám to může prostředí, které nebude zatarasené věcmi a vaše odvaha odložit staré zvyky, které už vám neslouží.