Jak souvisí mateřství a chudoba v druhé polovině života?

08.07.2020

Napadlo vás někdy, proč mají ženy průměrně o 2500 korun nižší důchod? A kolik žen kvůli péči o rodinu (ať už děti, seniory nebo další členy) nedosáhne na důchody vůbec (každoročně jde o tisíce lidí)? Existuje z této situace cesta ven? A jaké připravuje MPSV ČR řešení?

Koho se chudoba může týkat?

Chudoba se týká převážně žen (proto se také používá termín feminizace chudoby), které neodpracovaly povinných 35 let (ještě před deseti lety stačilo odpracovat 25 let). Tuto dobu je bohužel nutné si pohlídat, ať už podnikáte, pečujete nebo jste zaměstnaná. Nižší důchod je dán také v průměru o 25% nižšími příjmy oproti mužům. Jak to ale udělat, pokud má žena zdravotní komplikace způsobené porodem? Bohužel je nutné se obrnit trpělivostí a případně si chybějící dobu doplatit (lze doplatit maximální patnáct let, nejpozději rok před podáním žádosti o důchod).

Ženy v "šedé zóně" a složitosti mateřství...

V druhé polovině života se mohou ocitnout v nouzi samoživitelky (včetně mladých vdov s dětmi), chronicky nemocné ženy, které nedosáhnou na invalidní důchod, ženy pečující, kterým nebyl uznán příspěvek na péči (nebo které nepožádaly z obav různého druhu, ale speciální potřeby dítěte reálně existují). Mohou to být matky tří a více dětí, ženy, které po padesátce těžko hledají uplatnění nebo ty, které kvůli péči o rodinu a příbuzné pracují na různé dohody. Je těžké najít úvazek odpovídající potřebám rodiny a zaměstnavatele, který v tom vidí přínos.

Co se počítá do náhradní doby pojištění?

Do náhradní doby se počítá péče o dítě do čtyř let věku (ve výši 100%), doba pobírání podpory v nezaměstnanosti (za určitých přesně jmenovaných podmínek) nebo péče o osobu blízkou (zde se rozlišuje podle věku a stupně závislosti). Invalidní důchod se započítává pouze ve třetím stupni invalidity (a jen z 80%). Do prosince roku 2009 se započítávalo také z 80% (a maximálně šesti let) období přípravy na budoucí povolání/studium.

Jednou za čas kontrolujte stav svého důchodového účtu

Pro kontrolu stavu vašeho důchového účtu je možné jednou za rok podat žádost o výpis ČSSZ, kam patříte podle místa bydliště (jde o tzv. informativní osobní list důchodového pojištění). Lhůta pro zaslání je 90 dní od podání žádosti. Je dobré si tento výpis zkontrolovat, protože se může stát chyba, např. když ČSSZ neobdrží od zaměstnavatele podklady a poté něco ve vašem výpisu chybí. Doporučujeme také prověřit počátek pojištění, zda bylo započítáno studium, péče o dítě, případně jak byly započítány souběhy pojištění. Některé tyto doklady se podávají až se žádostí samotnou, je dobré si být vědoma sousledu pracovních poměrů a životních situací a nespoléhat na poslední rok před důchodem... Zaměstnavatelé mají sice povinnost evidovat osobní dokumenty poměrně dlouhou dobu, ale nikdy nemáte jistotu, že zrovna firma, ve které jste byla zaměstnána bude ještě existovat (nebo dokumenty předá státnímu archive).

Jak ven z této situace?

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová projednávala 3.7.2020 na Komisi pro spravedlivé důchody možnosti náhrady povinné doby pojištění. Bude zajímavé sledovat, k jakému návrhu dospějí. Je vhodné o chudobě žen ve stáří mluvit a najít řešení pro ty, které pracovaly a pečovaly, ale přesto by nedosáhly na důchod (respektive důchod nad úrovní životního minima). 

V zahraničí se testuje minimální důchod ve stejné výši pro všechny, minimální příjem ve stejné výši pro všechny. 

Bohužel pokud už v ČR částečné úvazky existují, jsou placeny (ve většině případů) velmi mizerně. A to spolu s nedostatkem předškolní péče v lokalitách s větším počtem dětí vytváří silný tlak na matky. 23 hodin týdně ženy tráví prací v domácnosti. Kdyby se mohly lépe o péči podělit, měly by více času na podnikání nebo svoje děti (zejména mladší školní děti a předškoláky). Ne pro každou je snesitelné posadit dítě na autobus s klíčem na krku. A stresu si matky užijí během práce dost - nemoci dětí, dlouhé prázdniny... Český pracovní trh dělá chybu, když potenciálu matek nevyužívá. Možná se to změní, ale k tomu vede dlouhá cesta změny mentality...

Je těžké ženám radit, jak si lépe plánovat pracovní život a pojištění pro důchod, protože často do života rodiny zasáhne nečekaná událost, nemoc nebo ztráta práce těsně před důchodem... 

Kontrolujte si jednou za čas stav svého důchodového účtu a pokud můžete, šetřete si. 

Investice do dětí je sice nejlepší, ale nikdy nevíte, jak váš život bude za 40 let vypadat. Je dobré mít zadní vrátka.