Jaký typ práce je pro těhotnou ženu zakázán?

19.01.2020

Na těhotenském testu se vám objevily dvě čárky nebo už dokonce v ruce držíte ultrazvukový obrázek svého dítěte? Skvěle! Po prvotní radosti nebo šoku nastává i okamžik uvědomění, že se teď hodně věcí změní. V dnešním článku se podíváme na to, jakou práci těhotné ženy nemohou vykonávat a jak by v těhotenství měla vypadat domluva se zaměstnavatelem. Zajímejte se v těhotenství o svá práva a nebojte se na nich trvat. Koneckonců jste od teď na to dva.

Prvním krokem je těhotenství v práci oznámit. Ze zákona není určena lhůta nebo den, do kdy musí žena oznámit, že je těhotná. Obecně se doporučuje těhotenství oznámit po ukončení prvního trimestru. Zaměstnavatel tak má ještě relativně dost času, aby s nenadálou změnou počítal a mohl řešit změny, které budou s vaším těhotenstvím spojené.

Těhotná žena je zákonem chráněná a existuje několik činností, které nemůže během těhotenství vykonávat.

Mezi ně patří práce přesčas. Ta je těhotným ženám zakázaná a to i v případě, že se těhotná žena sama dožaduje přidělení většího množství práce, např. z finančních důvodů. Dá se říci, že zákon v tomto případě ženu chrání i proti její vůli. Zaměstnavateli, který by povolil pracovat přesčas těhotné ženě, nebo jí to dokonce nařídil, hrozí pokuta až ve výši 1 milion korun.

Těhotnou zaměstnankyni pracující v noci musí zaměstnavatel na její žádost na denní práci.

Také je těhotným ženám zakázáno vykonávat takovou práci, která by mohla těhotenství ohrozit a ke které není žena podle lékařského posudku způsobilá. To se týká i situace, kdy by žena sama chtěla práci i nadále vykonávat. Zaměstnavatel ženě musí nabídnout jinou práci, která by pro ni a její stav byla vhodná. Pokud vám zaměstnavatel takovou práci poskytnou nemůže a nemůže vám tedy vyhovět, zůstáváte doma se 100% náhradou mzdy.

Jiná situace je, pokud se rozhodnete těhotenství neoznámit. Pokud by vám v takovém případě připadla práce přesčas nebo v noci, zaměstnavatel tím neporuší žádný předpis, jelikož o nové situaci nemá tušení, tudíž k vám přistupuje jako k běžnému zaměstnanci.

Co se týká dalších situací, se kterými se těhotná žena může potkat, tak to je například pracovní cesta. Pracovní výjezd mimo obvod pracoviště nebo svého bydliště může žena absolvovat jen v tom případě, pokud s ním sama souhlasí. Přeložit těhotnou ženu mimo obvod obce jejího pracoviště může zaměstnavatel pouze na její vlastní žádost.

Při práci se také musí dbát na zvýšenou ochranu v oblasti bezpečnosti.

Zaměstnavatel by tudíž měl těhotnou pracovnici informovat o faktorech, které mohou mít vliv na vývoj plodu, seznámit ji s riziky i preventivními opatřeními, případně pro ni uzpůsobit pracovní prostor.

Těhotné ženy jsou v tzv. ochranné době, to znamená, že jim zaměstnavatel nesmí dát výpověď.

Pokud žena otěhotní v průběhu výpovědní doby, doba těhotenství ani mateřské a rodičovské dovolené se do výpovědní doby nezapočítají a pracovní poměr skončí až po jejich skončení.

Obecnou poučkou na závěr je - zajímejte se o svá práva jako těhotných žen a trvejte na nich. Zaměstnavatel vás například nesmí nutit k tomu, abyste se nechala uznat jako dočasně pracovně neschopnou z důvodu rizikového těhotenství, pokud k tomu není zdravotní důvod.

Jaké jsou vaše zkušenosti s oznámením těhotenství v práci? Proběhlo vše tak, jak by podle zákoníku práce mělo?