Jste na rodičovské a znovu jste otěhotněla. Jak to bude s vaším příjmem dál? Část II.

17.02.2020

V první části článku jsme se zaměřili na situaci, kdy otěhotníte na rodičovské dovolené a nevíte, jaké mají být vaše další kroky. V druhé části se podíváme na situaci, kdy vám skončí mateřská dovolená a vy nebudete těhotná, ale chtěla byste v nejbližší době být. 

Co vás čeká

Pokud vám skončí mateřská dovolená a vy už teď máte myšlenky na další dítě, do práce se budete vracet jako každý jiný zaměstnanec. V této situaci platí stejná pravidla jako u varianty návratu do práce v těhotenství (přečtěte si naši první část článku, kde se návratu do práce v těhotenství věnujeme). I v tomto případě platí hlavní pravidlo - vše musí být v souladu s pracovní smlouvou. Také může nastat situace, že vám zaměstnavatel dá výpověď pro nadbytečnost, která by ale musela skutečně existovat. A kdy se zaměstnanec stane nadbytečným? Například rozhodnutím zaměstnavatele o změně jeho úkolů, o snížení stavu zaměstnanců nebo dalších změn v organizaci práce a firmy.

Kdy je výpověď pro nadbytečnost platná?

Aby výpověď pro nadbytečnost byla platná, musí dojít ke splnění určitých podmínek. Jaké to jsou? Například že zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a také ji provést. Mezi změnou a vaší nadbytečností musí být přímá souvislost, nesmí to být ledajaká změna, která s vámi nemá nic společného.

Pokud byste tedy dostala platnou výpověď, výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce, který následuje po doručení výpovědi, a výpovědní doba trvá dva měsíce. Pokud byste otěhotněla ve výpovědní době, tak by se výpovědní doba zastavila a neběžela by po všechna ochranná období - tedy v těhotenství a během mateřské a rodičovské dovolené. Nehraje roli, zda byste v průběhu výpovědní doby o svém těhotenství věděla nebo ne, podstatné je datum, které ošetřující lékař stanoví jako počátek těhotenství.

A na závěr si pojďme zdůraznit, že mezi pojmy čerpání rodičovské dovolené a čerpání rodičovského příspěvku je propastný rozdíl. Mnohdy se ženy domnívají, že čerpání rodičovského příspěvku postačí k tomu, aby při dalším dítěti vznikl nárok na novou peněžitou pomoc v mateřství. Pokud netrvá pracovní poměr nebo pokud si jako OSVČ neplatíte dobrovolně nemocenské pojištění, tak vám nárok na peněžitou pomoc nevznikne, i když stále čerpáte rodičovský příspěvek na předchozí dítě.

Je vám po přečtení našeho článku všechno jasné? Co byste se ještě rádi dozvěděli?