Konkurenční doložka aneb O co jde?

30.09.2019

Slyšeli jste někdy o konkurenční doložce? V současné době se jedná o populární smluvní ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. A o co přesně jde?

Jde o smlouvu, kterou mezi sebou uzavírá zaměstnanec se svým zaměstnavatelem. Zaměstnanec se podpisem doložky zavazuje, že po určitou dobu (nejdéle však po dobu jednoho roku od ukončení pracovního poměru v dané firmě), nebude vykonávat činnost, která bude stejná jako činnost zaměstnavatele nebo která by pro něj byla konkurencí. Doložku může zaměstnanec uzavřít v podstatě kdykoliv - na začátku pracovního poměru, v jeho průběhu nebo to může být i zcela samostatná dohoda.

Závazky jsou samozřejmě jak na straně zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů.

Zaměstnavatelé se podpisem konkurenční doložky zavazují, že zaměstnanci, se kterým doložku podepsali, budou po skončení pracovního vztahu vyplácet alespoň polovinu průměrného měsíčního výdělku. Tyto peníze mu budou vyplácet po celou dobu platnosti doložky, tj. maximálně jeden rok.

A kdo posoudí, která činnost zaměstnance je vůči zaměstnavateli tou konkurenční?

To záleží případ od případu, je to hodně individuální. Nezáleží jen na shodnosti předmětu podnikání, který je napsaný ve veřejném rejstříku. Smyslem doložky je chránit zaměstnavatele před únikem informací ke konkurenčnímu podnikateli skrze svého klíčového zaměstnance. Ten v průběhu zaměstnání může narazit na citlivé nebo tajné informace a pro konkurenci by tyto údaje znamenaly obchodní výhodu.

Nemusíte se však bát, podpis doložky určitě nebude zaměstnavatel vyžadovat po všech.

Má to smysl u těch pracovníků, kteří přicházejí do styku s takovými informacemi, poznatky nebo znalostmi postupů, jejichž vyzrazení konkurenci by mohlo firmě přitížit. I tady je potřeba případ individuálně posoudit například podle druhu vykonávané práce a denních činností. Po vrátném podpis doložky nikdo chtít nebude. 😊 Za porušení doložky může zaměstnanci hrozit pokuta, ta se určuje v samotné doložce.

Dá se konkurenční doložka zrušit?

Konkurenční doložka může zaniknout dvěma způsoby, odstoupením nebo výpovědí. Zaměstnavatel od ní může odstoupit pouze během pracovního poměru zaměstnance. Zaměstnanec od ní může odstoupit i po skončení poměru.

Pro odstoupení od doložky je potřeba předložit zákonný a konkrétní důvod. Zaměstnanec může ujednání vypovědět, pokud mu zaměstnavatel nevyplatí peněžité vyrovnání do 15 dnů po splatnosti.

A rada na závěr?

Při podpisu si dejte pozor na to, aby byly vždy splněny všechny podstatné náležitosti smlouvy a aby nedošlo k její neplatnosti. Také je dobré si ohlídat přiměřenost smluvní pokuty.