Kontrola na neschopence. Jak probíhá?  

02.03.2020

V dnešním článku se podíváme na situaci, kdy jste na nemocenské a kdy téměř kdykoliv můžete očekávat kontrolu od okresní správy sociálního zabezpečení. Jaké jsou vaše povinnosti a co od kontroly vlastně čekat? A co se stane, když vás kontroloři nezastihnou doma? 

Výše nemocenské

Od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti jsou vám vypláceny nemocenské dávky. Výše dávek se bude odvíjet podle vypočteného denního vyměřovacího základu. V praxi to vypadá následovně: do částky 1000 Kč se započítává 90%, do částky 1499 Kč se započítává 60% a do částky 2998 se započítává 30%.

Jak a kdy kontrola probíhá?

Z počátku si vyjasněme, proč vlastně kontroly dodržování režimu lidí na neschopence probíhají. Smyslem je zajistit, aby lidé nezneužívali čerpání nemocenské a aby se dodržovala zákonná pravidla. Lidé, kteří k vám přijdou na kontrolu, jsou zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Člověk na nemocenské nemůže o tom, kdy přijde kontrola, nijak spekulovat, jelikož pracovníci OSSZ provádějí kontroly na základě plánu kontrol podle vlastního výběru nebo třeba z podnětu lékaře. Zaměstnanci OSSZ se vám při kontrole musí prokázat průkazem kontrolora. Z vaší strany je povinnost ukázat rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Kontroly mohou přijít kdykoliv, ráno, večer, o víkendu nebo o svátcích. Výjimkou nejsou ani opakované kontroly.

Kontrola mě nezastihla. Co teď?

V případě, že jste během kontroly nebyl/a doma, omluvenku pro vás představuje potvrzení o vyšetření u lékaře. Když váš kontrola nezastihne doma, zanechá vám ve schránce list s informací, že vás kontroloři nezastihli. Tento list musí obsahovat podpis kontrolující osoby, datum a čas zjištění. Ve schránce najdete také výzvu, abyste kontaktoval/a OSSZ. Za porušení klidového režimu a za nezastižení nemocného zaměstnance vám OSSZ může nemocenské dávky snížit nebo plně odejmout. Pokud by došlo k obzvlášť hrubému porušení, může vám OSSZ udělit i pokutu až ve výši 20 000 Kč.

Jaké máte zkušenosti s kontrolou vy?