Emoční inteligence: Přeceňovaná nebo nedoceňovaná?

06.07.2020

Proč mají lidé, které považujeme za obyčejné často největší úspěch v práci? Zdá se, že pro zdárnou realizaci našich záměrů nestačí jen chytrost a vůle. Představivost a sociální kompetence by mohly být odpovědí na tuto otázku. 

Různé druhy inteligence

Klasické IQ testy pro vyčíslení našeho intelektu mají jistou vypovídací hodnotu. Hlavně, pokud bychom se rádi stali členy Mensa klubu nebo chceme-li se přesvědčit, po kom ty naše děti jsou tak mazané... Vyčíslený kvocient inteligence a jeho hodnota samy o sobě znamenají to, že můžeme mít rozvinutější určitý typ prostorové představivosti, být nadáni na práci s čísly nebo slovy. Bohužel tato hodnota nezaručuje, že naše EQ (emoční inteligence) bude ve stejné úrovni jako IQ.

Emoční inteligence - zejména, pokud je rozvinutá plně, podporuje naše cíle pravděpodobně účinněji. Pro úspěch v práci je nezbytné veškeré emoce rozlišovat, rozumět jim, ale také je umět vyhodnocovat a zvládat. Bez určitého zenového klidu je totiž naše pozice ve vyjednávání slabší. Podle Harvard Business Review patří k úspěchu nejen ona duchaplnost a vyrovnanost, ale také osvojování si sociálních dovedností. A to se stejnou váhou, kterou přisuzujeme duševní hygieně a osobnímu růstu.

Stačí nám k úspěchu umět číst druhé?

Bohužel, ani vysoká emoční inteligence nemusí k naplněné kariéře vést. Je dobré umět pracovat v kolektivu různě profilovaných lidí/kolegů, střídat svoje pasivní a aktivní role a mít určitou dávku štěstí. Podle Pauline Brown, která má mnohaletou zkušenost v oblasti vedení prodeje luxusního zboží různých značek, existuje také další typ inteligence, která více souvisí s uměleckou představivostí, chápáním estetiky (například prodeje, designu výrobků, atd.). Proto prý ředitelé kosmetických firem nemají být vybírání jen s ohledem na jejich zdatnost v oblasti finančního řízení. Ale mělo by být bráno na zřetel, jak rozumí tomu, co zákazník přesně chce, jak rozumí estetice.

Ani to by však nemuselo stačit, pokud nebudeme vládnout umění prezentace a vystupování na veřejnosti.

Tuto dovednost lze natrénovat. Šarm v osobním kontaktu je někomu daný a jinému méně. Obzvláště znevýhodněni v různých situacích a jednáních, mohou být lidé s Aspergerovým syndromem, kteří mohou mít potíže s rozklíčováním vyjednávání nebo sebeprezentací. Jejich nadání může ale týmu přinést jiné výhody, příkladem úspěšné firmy zaměstnávající lidi s PAS je např. americký Auticon. Jak uzpůsobit pohovor lidem s PAS se dozvíte zde.

Jak emoční inteligenci rozvíjet?

O tom, zda naše cesta životem bude hladká nebo klikatá, se rozhoduje už v rodině. Právě ona má připravovat dítě na složitosti jednání s lidmi, vštěpovat mu techniky, kterak se vyrovnat s těžkostmi a stresem. A především podat jakýsi návod, jak vhodně různé zapeklité situace v životě řešit. Je tedy lepší emoce mít, než je potlačovat, ale umět s nimi pracovat a nechat je "procházet" okolo. Není moudré nastupovat do různých sporů a zápletek, protože klasik říká, že polovina problémů se vyřeší do druhého dne.

Jak zásadní je dětem a lidem, kteří s vámi žijí nebo pracují ukazovat širokou paletu emocí? Zdá se, že stejně jako vybírat uvážlivě slova a naučit se několik technik pro duševní očistu. O důležitosti tohoto přístupu k podpoře růstu naší emoční inteligence a tím i kapacity mozku, hovořil uznávaný psycholog a novinář Daniel Goleman s Oprah Winfrey. Daniel Goleman se studiem emoční inteligence zabývá dlouhodobě, je autorem řady úspěšných knih a mnoho let psal pro The New York Times. Už v roce 2013 zkusil upozornit na to, že náš úspěch je dán do velké míry naší pozorností (mindfulness). Podle něj je nutné umět odolávat neustálému vyrušování a soustředit se na svůj cíl.

Bez pozvolného rozvoje dovedností se může stát, že nás brzy umělá inteligence předstihne. Řada pracovních pozic přirozeně zanikne. Proč nezískat náskok a nepomoci také svým dětem v jejich hledání cesty? Péče o duševní hygienu by měla být už v pracovních týmech samozřejmostí, stejně jako rozvoj měkkých dovedností.