Talenty: Je lepší pro jejich zlepšení období klidu nebo krize?

06.07.2020

Ne vždy se daří tak, jak bychom potřebovali. Přesto potřebujeme fungovat dál a ba naopak v období krizí fungovat ještě lépe a efektivněji. 

Negativní emoce, zejména strach, však mohou oslabovat produktivitu práce našeho mozku. Proto je dobré získávat ve stresujících obdobích občasnou pozitivní zpětnou vazbu, třeba z interakce s kolegy nebo lidmi, se kterými sdílíme volnočasové aktivity. S mírou důvěry se náš totiž mozek ladí na lepší výkon a může začít lépe fungovat. Ačkoliv výše uvedené mluví spíše proti, ve skutečnosti se ale zdá, že krize pro svůj růst potřebujeme. 

Pocity, které v krizi zažíváme

Smutek, hněv, strach, překvapení a odpor patří spolu s radostí mezi šest základních emocí, které prožíváme. Někdo si je uvědomuje více, jiný méně. Období, kdy nad věcmi ztrácíme kontrolu, nám přináší často všechny tyto emoce naráz a záleží na naší adaptabilitě, jak moc se jimi necháme řídit. Máme-li volit mezi růstem díky pozitivitě nebo negativitě, musíme zvážit míru síly obou emocí

Ani přehnaná pozitivita nemusí být výhrou, stejně jako občasná negativita, pocity nepohodlí a zkroušenosti a zmaru nás nemusí vést vždy do úpadku. 

Prožíváme-li vše autenticky, necháváme-li tyto pocity odejít a nenutíme si být "nad věcí", když máme krizi, projevujeme sami sobě respekt, který nám další růst umožní.

Jak se zorientovat ve svém nitru?

Základem sebeorganizace v chaosu je důsledný úklid nitra. Někdo běhá, jiný potřebuje křičet, třeba na polštář. Začleněním psaní deníku před zahájením práce, si děláme prostor pro uspořádání našich myšlenek. Jinému tuto službu udělá meditace, která se omylem považuje za cestu ke slabšímu prožívání emocí. Ono usebrání se můžeme vnímat spíše jako stav, kdy naše i cizí emoce pozorujeme, ale nenecháváme se jimi řídit. Opravdovost často není příjemná, protože je leckdy opakem pohodlí. Růst se děje ale právě tam, kde musíme opustit staré vzorce chování a zkoušet uplatňovat strategie nové.

V pracovních týmech, které mají možnost si ráno spolu sednout a krátce promluvit, je možné aplikovat školní techniku uvolnění "růže, trní, pupen" (z anglického rose, thorn, bud). Kdy si na papír uděláme tři sloupce. Růže představuje to, co nám udělalo radost. Trní je problematická část daného dne/činnosti a do sloupce pupen zapíšeme to, co nám utkvělo v paměti, co bychom rádi ještě vylepšili nebo prozkoumali. V praktické rovině toto můžeme použít pro krátké ohlédnutí za naším projektem nebo pracovním úkolem, na kterém spolupracujeme s ostatními.

Jak usnadnit lidem v týmu osvojování si nových kompetencí?

V každém pracovním týmu nalézáme dva druhy lidí, tahouny a ty, kteří rádi rozjímají. Pro turbulentní období mohou být obě skupiny přínosem nebo rizikem. Tahouni trvají na svém výkonu, protože nedotahování úkolů považují za prohru a nízkou sebekontrolu. Mohou tedy snadno podlehnout vyčerpání. Línější jedinci se naopak mohou v krizi vybičovat a podat překvapivý výkon, ale nikdo nemusí vědět, kdy tento výkon podají. Je dobré znát svůj tým a vlastnosti každého jednotlivého člověka. K tomu může pomoci třeba test talentů a silných stránek "Talent Kompas."

Odpovědné vedení lidí (ve smyslu leadership), které umí provést svůj tým obdobím změn, vyžaduje schopnost uchovat si klid. 

To potvrzuje i studie Talentsmart, které se účastnil jeden milion lidí, a která prokázala, že 90 % skvělých lidí ve vedení zvládá ovládnout svoje emoce i pod tlakem, což je klíčové pro zvládnutí krizí a stresu. Je dost pravděpodobné, že tito lidé zvládají také rozdělovat úkoly dle schopností a možností jednotlivých členů týmu a nepřímo tak aplikují principy vycházející z metody blended learning, kdy se každý jedinec rozvíjí ve svém tempu a dle svých možností.

Je jisté, že i stresující období může být časem růstu, nejen stagnace a ekonomického úpadku. Klíčové je ale umění ovládnout svoje emoce a podpořit ty, kteří na nás závisí, stejně jako nepopírání negativních událostí, spíše jejich pozorování a inovování toho, co inovovat lze. Hledání nových cest a učení se novým dovednostem nás může vytrhnout ze šnůry stresujících událostí tím, že najdeme nový ostrůvek radosti a podnětů.