Které údaje může váš zaměstnavatel zpracovávat i bez vašeho souhlasu?

28.01.2019

25. 5. 2018 vstoupilo v platnost "Obecné nařízení na ochranu osobních údajů", dnes všem již známé GDPR.

GDPR je soubor pravidel na ochranu fyzických osob soustředící se na zpracování a pohyb jejich osobních údajů. GDPR se zaměřuje zejména na firmy, instituce i jednotlivce, kteří disponují a zacházejí s osobními údaji svých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů apod.

Proto i váš současný (případně potenciální) zaměstnavatel musí ustanovení dle GDPR respektovat.

Bez vašeho souhlasu může zaměstnavatel zpracovávat osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností zaměstnavatele nebo nutné pro sepsání pracovní smlouvy.

Jméno, příjmení, všechna dřívější příjmení, pohlaví, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu, datum narození, místo narození, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní znevýhodnění apod. Pro výpočet mzdy bývá často třeba znát i vzdělání a předchozí zaměstnání.

Pokud budete chtít u zaměstnavatele uplatňovat slevu na dani na děti, pak jsou to i jména a rodná čísla vašich dětí. Pokud budete chtít u zaměstnavatele uplatňovat slevu na dani na manžela/ku, pak jméno a příjmení, zaměstnavatel manžela/ky.

Bez těchto údajů by pracovní poměr nemohl vzniknout anebo by zaměstnavatel nemohl splnit svoji zákonnou povinnost, např. platit za vás zdravotní a sociální pojištění, či daň z příjmu a vyplácet vám mzdu.

Veškeré další údaje, telefonní číslo, e-mailová adresa, FB profil, jste-li kuřák či nekuřák, zadaný či svobodný, jaké máte koníčky bez vašeho souhlasu evidovat nemůže. Nemůže tak bez vašeho souhlasu pořídit ani vaši fotografii nebo audiovizuální záznam, např. v rámci výběrových řízení.

GDPR také přímo zakazuje zpracování tzv. citlivých osobních údajů, které vypovídají o zdravotním stavu, sexuální orientaci, rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech. Výjimkou jsou ty citlivé údaje, které jsou nezbytné pro účely plnění povinností v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, či pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance.

Souhlas musíte dát písemně, svobodně a můžete ho také kdykoliv odvolat. Vždy máte možnost zkontrolovat, které údaje a jak váš zaměstnavatel zpracovává a případně zažádat o výmaz doposud evidovaných údajů.