Kvalifikační dohoda aneb Co musíte před podpisem vědět

09.09.2019

Nabídl vám zaměstnavatel financování kurzu nebo studia? A zmínil se o uzavření kvalifikační dohody?

Ve světě pracujících se mnohdy můžete potkat s požadavkem na zvýšení nebo prohloubení vaší kvalifikace. Spousta odvětví se vyvíjí raketovou rychlostí a váš zaměstnavatel chce udržet tempo s konkurencí a také reagovat na trendy nebo změny v oboru.

Prohlubováním kvalifikace se rozumí zdokonalit vás v činnosti, kterou už umíte a pravidelně v práci využíváte. 

Například kurzy jazyků, aby se vaše znalost řeči přiblížila rodilému mluvčímu. Nebo školení týkající se nové podoby zákona, bez které se právník nebo účetní do budoucna neobejde. Kvalifikační dohodu o prohlubování kvalifikace s vámi zaměstnavatel může uzavřít v případě, že náklady na studium nebo kurz dosahují alespoň částky 75.000 Kč. Zaměstnavatel vám však prohloubení kvalifikace nemůže uložit, můžete se sami rozhodnout.

Zvýšení kvalifikace znamená, že se naučíte něco úplně nového nad rámec práce, kterou momentálně vykonáváte. Výměnou za finanční pokrytí vzdělání po vás zaměstnavatel požaduje loajalitu a věrnost firmě. Vy získáte větší odbornost a také vyšší cenu na trhu práce, ze které můžete do budoucna těžit. Zaměstnavatel si kvalifikační dohodou pojistí vaše setrvání ve firmě v řádu let.

Kvalifikační dohodou, která je vždycky uzavíraná písemně, si obě strany potvrdí, jak dlouho budete muset ve firmě zůstat, dohoda se sjednává maximálně na pět let. 

Dejte si však pozor, závazek zaměstnance setrvat v práci se začíná počítat až od zvýšení kvalifikace.

V dohodě nesmí chybět o jaký druh kvalifikace se jedná a jakým způsobem se bude zvyšovat nebo prohlubovat. Také musí obsahovat částku, kterou byste museli uhradit při předčasném odchodu ze zaměstnání. Kvalifikační dohoda o zvýšení kvalifikace se může uzavírat vždy a není tam žádné finanční omezení jako u dohody o prohlubování kvalifikace.

Co se stane, pokud se i přes podepsaný závazek rozhodnete z firmy odejít? 

Pak zaplatíte zaměstnavateli ty náklady, které skutečně vynaložil na zvýšení vaší kvalifikace. Uhrazení částky po vás může zaměstnavatel požadovat v případě, že druh a výše nákladů budou ve smlouvě přesně vytyčené a zaměstnavatel bude schopný prokázat, že finance na vaše vzdělání skutečně použil. V zákoníku práce pak najdete upřesnění situací, ve kterých náklady platit nemusíte, například kvůli pracovnímu úrazu.

Už jste někdy podepsali kvalifikační dohodu?