Lze ukončit pracovní poměr dohodou ústně?

17.05.2020

Je to scéna jako z filmu. Rozčilený šéf na vás křičí, že máte okamžitě vyhazov a ať si ihned sbalíte své věci. Vy si naskládáte svých pár kancelářských pomůcek do krabice, potupně odcházíte z budovy a zařeknete se, že už vás tady nikdo nikdy neuvidí. Slušné a důstojné rozloučení to určitě není, je ale tohle jednání v rámci pracovního práva v pořádku?

Z pracovně-právního hlediska určitě ne, jelikož nadřízený v tomto případě porušil nejen pravidla slušného chování, ale také zákoník práce. I když může ústní výpověď znít důrazně a nahnat vám strach, takovéto ukončení pracovního poměru je neplatné a určitě trvejte na písemné verzi.

Slovní ukončení pracovního poměru se označuje jako jednání a k tomuto jednání se nijak nepřihlíží. Zákoník práce totiž vyžaduje písemnou formu ukončení. Ústní výpověď je tedy akt, k němuž se přihlíží tak, jako by vůbec nenastal a pracovní poměr nadále trvá. Pozor ale na to, že totéž platí i ze strany zaměstnance. Pokud už vás práce štve a způsobuje vám pouze frustraci, bohužel nemůžete prásknout dveřmi a říct, že zítra už do práce zkrátka nedorazíte.

Pokud by vám nadřízený po ústním propuštění bránil docházet do práce, můžete požadovat náhradu mzdy kvůli překážkám na straně zaměstnavatele. Ani v jednom z případů (výpověď ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance) však není možné řešit platnost či neplatnost ústně podané výpovědi, protože je považovaná za právní jednání, k němuž se nepřihlíží a poměr stále trvá.

Tím pádem nezačíná běžet ani dvouměsíční lhůta ode dne ukončení pracovního poměru, která se jinak uplatňuje v případě sporu o platnost výpovědi. Obecný právní názor je, že je možné využít až tříletou lhůtu, kterou zákon dává v případě obecné promlčecí doby.

Podobná situace může nastat i ve zkušební době. Zaměstnance nová práce nebaví a raději by pracovní poměr zrušil ve zkušební době, proto nadřízenému oznámí, že druhý den už nepřijde a že ruší pracovní poměr. I pro tyto případy však platí požadavek písemné formy, jinak se k takovému zrušení nepřihlíží. Situaci může řešit i soud, který může rozhodnout o tom, že smluvní strana je nadále povinna splnit úkoly vyplývající z pracovní smlouvy.

Nabízel vám někdy zaměstnavatel ukončení pracovního poměru dohodou?