Mateřské kompetence

26.08.2020

Když se narodí dítě, je to velká událost, je mu podstrojováno, je oslavováno. Méně ovací a péče získává žena, která se právě dostala do nové životní role - matky. Tak nějak se předpokládá, že to všechno bude zvládat automaticky sama. Nikdo se příliš nezamýšlí nad tím, jakou změnu jí samotné tato role přinese a co nového se bude muset naučit. Jakým množstvím trpělivosti se bude muset obrnit. Má-li zázemí v rodině, může-li se spolehnout na podporu i rady rodiny, má z pohledu dalšího pracovního uplatnění výhránu jednu důležitou bitvu. Vítězství v těch dalších závisí na tom, jak je houževnatá ambiciózní, o jakou podporu si dokáže říct, aby se dříve či později mohla vrátit do zaměstnání nebo začít podnikat. Jak ale nahlíží na matky pracovní trh? 

Úskalí návratu po rodičovské dovolené

Pracovní místa občas z organizačních důvodů zmizí, ženy jsou zařazovány do nových výběrových řízení u původních zaměstnavatelů, je jim snižován plat a vlastně je na ně pohlíženo s určitou nelibostí. Řeklo by se, že taková firma ztrácí na důvěryhodnosti, ale podobné jednání je spíš takové malé špinavé tajemství, které se často zamete pod koberec. Matky přece rodičovskou dovolenou o svoje schopnosti ani zkušenosti nepřišly, dokonce si osvojily kompetence nové. Když se vezme do úvahu ještě fakt, že náklady na hledání a zaučování nových zaměstnanců jsou hodně vysoké, zůstává otázkou, proč se zaměstnavatelé často bojí zaměstnat maminku po mateřské?

Dovednosti, které ženy získávají mateřstvím

Kojení dítěte v prvním roce ženě zabere přibližně 1800 hodin ročně. K tomu rostou zoubky, dítě mívá koliky, první rýmičky, očkování, první úrazy... To s sebou přináší bezesné noci naplněné únavou a beznadějí. S nástupem dítěte do školky si člověk tak nějak zvykne, že mu postačuje i pár hodin souvislého spánku. Dlouhodobě to sice může ovlivňovat pozornost, úroveň energie nebo paměť, avšak tyto ženy už nesprintují. Zvládly větší výzvu - uběhnout marathon, mají výdrž, o které se jiným ani nezdá. Umí zacházet s velmi úpornými klienty a kolegy, sebeorganizaci dovedly k dokonalosti a některé zvládly i rekvalifikační kurzy nebo dokončit studium na univerzitě. S prací mohou být hotovy rychleji a nalézají řešení tam, kde jiní už jen lomí rukama. Takové pracovnice jsou velice loajální. Ne všechny, ale většina ano. A stačí jim adekvátní výplata a vstřícnost. Nemají sílu řešit žabomyší války nebo se durdit kvůli benefitům, protože po práci se ještě věnují dětem a domácnosti. Pečlivě si všímejte těch, které mají vlastní koníčky. Znamená to, že to neodevzdaly, že o sebe pečují.

Jak podpořit adaptaci matek po rodičovské?

Už jste se setkaly s mýtem, že matky mají nižší výkonnost? Výkonnost nesouvisí s rolemi, které člověk v životě na sebe bere, ale s přístupem k práci a celkovou motivací. Pravda je taková, že někteří zaměstnavatelé to matkám rozhodně neusnadňují. Každodenní běh do školky, příprava školáků a čas od času nějaká ta nemoc, to nikomu na pohodě nepřidá. Stres pak vykoná svoje. Individuální přístup, určitá flexibilita v pracovní době a férová odměna za odvedenou práci jsou stavebními kameny vzájemného vztahu. Návrat do pracovního procesu je další obrovská změna. A jako každá změna, tak i tato vyžaduje čas. Možná se vám bude zdát, že adaptace u žen po rodičovské trvá delší dobu. U některých tomu tak může i být, ale to neznamená, že je něco špatně a že se po pár týdnech "nezaběhnou". Trocha vlídnosti a teplého čaje s mlékem o přestávce dělá divy. Sedněte si s maminkou a nachystejte si společně plán adaptace. Nabídněte jí určitou vizi růstu a projděte s ní cíle zaškolení. Uvidíte, že během několika měsíců bude zcela samostatná a pochopí, jak nejlépe může firmě prospět, a kam sama směřuje. Věřte, že mámy mají odvahu. Je totiž poměrně složitější přežít pubertu dětí než změnu v práci.

Čím ještě lze ženy motivovat k lepším výkonům?

Nabízíte částečné úvazky? Pokud ne, děláte chybu. Předškoláci se domů sami nedopraví a některé školky zavírají velmi brzy. Starší školáci mohou také potřebovat dopomoc s doprovodem na kroužky nebo s úkoly, zejména když mají určitý hendikep. Stres z toho, že je nutné stihnout i lékařské prohlídky, rehabilitaci, logopedii, může být velký. Ukazuje se, že je velmi přínosné zřízení firemní školky, pokud pro ni existují zdroje a místo. Pokud není toto možné, pomůže adekvátní výplata. Pak je možné zaplatit soukromou školku, chůvu nebo služby osobní asistence. Co tím získáte? Kvalitní pracovní sílu, která nejen, že si svou práci odvede, ale ještě bude vděčná. Myslet si, že výkonnost je o počtu hodin strávených na pracovišti je nejen přežitek, ale řekli bychom, že i mýtus.

Pokud jste v roli zaměstnavatele, uvědomte si, že žena po mateřské či rodičovská není absolvent. Je to někdo, komu uzrál pohled na život, vytříbily se mu priority a je to také pracovník, který oplývá mnoha kompetencemi v oblasti měkkých dovedností. Umí vyjednávat, zvládá time-management, práci pod tlakem a pravděpodobně se hned tak něčeho nelekne. Takové si ve firmě vyvažte zlatem. A ty ostatní alespoň podpořte. Na návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené je potřeba vynaložit velké úsilí. A je to poměrně těžší začátek, než po ukončení střední nebo vysoké školy.

Mateřství a chudoba v druhé polovině života. Jak souvisí?

Jak na životopis pro matky? Tipy zde.