Musím těhotenství nahlásit na pracovišti?

11.03.2019

To je celkem zajímavá otázka a záleží na úhlu pohledu. Jeden je právní, druhý lidský a třetí je otázkou férovosti vůči zaměstnavateli.

Každopádně platí to, že pokud žena svoje těhotenství neoznámí, nemůže ani využívat výhody či opatření na ochranu těhotných žen jako je např. zákaz práce přesčas nebo v noci. A vykonávat práce, které mohou být pro těhotnou ženu nebezpečné nebo nevhodné, je opravdu nezodpovědnost.

Co na to zákoník práce?

Zákoník práce ani jiný předpis ženě nenařizuje, kdy musí těhotenství v práci oznámit. Ale jak se říká: "Lásku a kašel neutajíš." Tak ani těhotenství nejde tajit do nekonečna. A to, že si váš nadřízený nebo někdo z kolegů všimne vašeho těhotenství dřív, než to nahlásíte na pracovišti, vzájemné důvěře se zaměstnavatelem to neprospěje. Navíc můžete vzbudit spoustu zbytečných otazníků či domněnek, proč to tajíte. Víte, jak mají rádi kolegové senzace? A být předmětem klepů v těhotenství určitě nechcete.

Je jasné, že v prvních týdnech těhotenství je vysoké riziko, že to nemusí dopadnout. 

Žena je navíc pod vlivem hormonů a je vystavena stresu, proto se nahlášení těhotenství zaměstnavateli doporučuje provést až ve chvíli, kdy má žena za sebou první trimestr a nemusí se tolik obávat. To znamená, že těhotenství je stabilní.

V těhotenství o práci prakticky přijít nemůžete

Od této chvíle by však žena toto ohlášení neměla odkládat. O práci přijít nemůže a je fér, aby měl zaměstnavatel dostatek času najít si vhodnou náhradu nebo její budoucí nepřítomnost vyřešil jinou organizační změnou.

Dobrá zpráva pro těhotné zaměstnankyně je, že zaměstnavateli je zakázáno vyžadovat od ženy i dalších osob informace týkající se mj. jejího těhotenství a rodinných nebo majetkových poměrů. Může tak činit pouze z důvodu povahy práce (tj. výkon práce, která je těhotným ženám zakázána).

Zažili jsme ženy, které se ze spousty důvodů obávaly svoje těhotenství na pracovišti sdělit. Tyto obavy se však většinou ukázaly liché a z naší zkušenosti je lepší udělat to co nejdříve. Uleví se vám J.