Může vám zaměstnavatel nařídit dovolenou?

06.06.2018

Jednoduchá odpověď zní ano!

Ve skutečnosti je totiž zaměstnavatel, kdo má k dispozici celou dovolenou zaměstnance.

Ačkoliv v praxi bývá termín dovolená spíše otázkou dohody, z pohledu zákoníku práce je to zaměstnavatel, kdo má právo a musí dovolenou tzv. nařídit (nikoliv schválit). Je tedy zcela na potřebách zaměstnavatele, kdy vám umožní  čerpání dovolené.

Existují však pravidla, která je nutná dodržet.

  • Zaměstnavatel musí umožnit vyčerpat celou dovolenou v kalendářním roce, kdy na ni vznikl nárok.
  • S nařízeným termínem dovolené musíte být seznámeni alespoň 14 dní předem - ale lze se domluvit i na kratší době.
  • Pokud budete trvat na tom, že 1x v roce, chcete vyčerpat dovolenou v délce 2 týdnů po sobě jdoucích, musí vám zaměstnavatel vyhovět.

POZOR! Právo na dovolenou nezaniká a nelze se jí tudíž vzdát (kromě výpovědní lhůty) ani za příslušnou peněžní náhradu, jak se často v některých firmách děje.