Může vám zaměstnavatel zakázat návštěvu lékaře?

21.01.2019

V první řadě je třeba říci, že povinností zaměstnance je návštěvu lékaře absolvovat mimo pracovní dobu. V situaci, kdy to prokazatelně není možné (např. dlouhé čekací lhůty u některých lékařů, nebo návštěva specialisty v jiném městě) vás zaměstnavatel musí uvolnit i v pracovní době. Odpověď na výše uvedenou otázku zní tedy: "Ne."

Jak je to však s proplácením mzdy po dobu návštěvy lékaře?  

Pokud zaměstnanec nemůže vyšetření u lékaře absolvovat mimo pracovní dobu, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní volno na tzv. dobu nezbytně nutnou. Po tuto "nezbytně nutnou dobu" zaměstnanci náleží náhrady mzdy ve výši jeho průměrného výdělku. oba nezbytně nutná se odvíjí od délky nutné k absolvování návštěvy lékaře, který se nachází ve zdravotnickém zařízení situovaném nejblíže jeho pracovišti. Započítává se do ní nejen samotné vyšetření, ale i cesta tam i zpět a doba strávená v čekárně. Samozřejmě se předpokládá, že daný lékař musí být schopný potřebné péče a musí mít uzavřenou smlouvu s pojišťovnou, se kterou ji má uzavřený i zaměstnanec. Doba nezbytně nutná je tedy velmi individuálního charakteru.

Příklad:

0,5h cesty od pracoviště zaměstnavatele se nachází zdravotnické zařízení, kde pracují obvodní lékaři, zubař a gynekolog. Pracovník potřebuje navštívit svého zubaře, který se však nachází 1h cesty tam ze svého pracoviště. Tzn. reálně stráví zaměstnanec 1h na cestě tam, 0,5h v čekárně, 0,5h v ordinaci, 1h na cestě zpět do práce, tj. 3h. Náhrada mzdy mu však náleží pouze v délce 2h, neboť se odvíjí od délky cesty do onoho nejbližšího zdravotnického zařízení. 

Potřebuje-li však navštívit např. kardiologa, pravděpodobně zaměstnavatel nebude řešit, kde se nachází nejbližší kardiolog a dle toho posuzovat délku, po kterou zaměstnanci náhrada mzdy náleží. Velmi pravděpodobně mu uzná buď celou délku pobytu u lékaře, anebo se společně nějak dohodnout. 

Tam kde zaměstnanci návštěv lékaře v pracovní době nezneužívají, většinou nemá zaměstnavatel potřebu do toho zasahovat.

A jak je to u vás, máte problém na pracovišti s propustkami k lékaři, nebo vás zaměstnavatel bez problémů uvolní?