Může vás zaměstnavatel vyhodit za nevhodné chování na vánočním večírku?

13.12.2018

Dá se říci, že v určitých krajních případech ano. Jak je to vůbec možné?

Zaměstnanci si často myslí, že po pracovní době si mohou dělat, co chtějí. Často ani nemají špatný úmysl. Neuvědomují si však, že některé povinnosti musí dodržovat neustále. A vánoční večírek z toho samozřejmě nevyjímaje. 

Pracovní vztah totiž nevzniká příchodem zaměstnance na pracoviště a nekončí ani jeho odchodem. Trvá i mimo pracovní dobu. Ačkoliv je nutné podotknout, že většina pracovních povinností se na pracovní dobu skutečně váže.

Mimo pracovní dobu tedy můžeme pracovní kázeň porušit také a toto jednání může mít své právní dopady.

Dle Zákoníku práce (§ 301 písm. d) je mimo pracovní dobu zaměstnanec povinnost střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Zaměstnavatel má rovněž právo na ochranu svého dobrého jména.

Vánoční večírek je místo, kde se zpravidla lidé opijí a chovají značně nekontrolovaně nebo rozjařeně. Porušit nevědomky pracovní kázeň je takříkajíc nasnadě. Co tím myslíme konkrétně?

Např. se dopustíme krádeže anebo vandalismu na majetku zaměstnavatele. Nebo neudržíme na uzdě emoce a nahlas vykřikujeme pomluvy nebo nadávky na adresu zaměstnavatele. Také nevhodné fotky z večírku, které se objeví na FB a jednoznačně si je lze spojit se jménem vašeho zaměstnavatele jsou nepřípustné.

Z pohledu zákoníku se totiž jedná o poškozování dobrého jména zaměstnavatele nebo o tzv. nechráněnou kritiku. Jednoduše jste jednali v rozporu s loajalitou (oprávněnými zájmy) k zaměstnavateli a toto jednání může mít své právní následky, vytýkací dopis, v krajním případě i okamžité zrušení pracovního poměru. 

A to za to skutečně nestojí. Ráno často takoví hrdinové nebýváme :-).