Můžete těsně před podpisem pracovní smlouvy beztrestně svoje rozhodnutí změnit?

06.05.2019

Ano, ale pouze v případě, že jste se účastnili výběrového řízení před rokem 2014. Že to je dost nereálné? Jasně že je a tím jste si odpověděli na výše položenou otázku :-).

Ale teď vážně. Od 1. 1..2014, vstoupil v účinnost nový občanský zákoník a tím se i na pracovně-právní vztahy vztahuje tzv. předsmluvní odpovědnost. 

Ta spočívá v principu ochrany tzv. dobré víry osob, které jednají o uzavření smlouvy. Na základě toho se předpokládá, že strana, která k jednání o smlouvě nepřistupuje v dobré víře s cílem ji uzavřít, musí nahradit druhé straně škodou, vzniklou tímto jednáním. 

Porušení příslibu zaměstnání.

Takže pokud jste vstoupili do určitého výběrového řízení s cílem získat zaměstnání a dostali jste se do finále, kde Vám potenciální zaměstnavatel předložil nabídku, a Vy jste na tu nabídku kývli, nemůžete jen tak vycouvat. Proč byste to dělali? Tak třeba proto, že máte rozjednaných nabídek víc a vyjde Vám nakonec i jiná, která je pro Vás zajímavější. Stejně tak, ani Váš potenciální zaměstnavatel Vám poté, co Vám přislíbil pracovní poměr, nemůže sdělit, že si to rozmyslel a bere někoho jiného.

Co Vám tedy hrozí?

Zaměstnavatel po takovém uchazeči může chtít např. kompenzaci nákladů za zmařené výběrové řízení, popř. i ušlý zisk v případě, že takový klíčový zaměstnanec nečekaně ukončí jednání o pracovní smlouvě a zaměstnavatel tím pádem nebude moci realizovat nasmlouvanou zakázku. 

Není ani třeba mít jedničku z matematiky, aby si člověk spočítal, v jakých řádech se takové částky pohybují. 

Předsmluvní odpovědnosti se však dá zbavit poměrně snadno.

I když to není fér, je to bezpečné. Pokud nastupíte byť na jediný den do nového zaměstnání, můžete pracovní poměr následně bez udání důvodu zrušit ve zkušební době. A můžete si jít, kam uznáte za vhodné.

To stejné může udělat i zaměstnavatel, pakliže si svoje rozhodnutí přijmout právě Vás z jakéhokoliv důvodu rozmyslel.

Ať tak či onak, jeden úhel pohledu je právní a druhý morální. Nikdy nevíte, kdy a za jaké situace potkáte lidi, ke kterým jste se nezachovali právě fér a kdy se Vám Vaše jednání může vrátit. Jednejte proto vždy tak, abyste do budoucna nelitovali.