Na co si dát pozor při čerpání neplaceného volna?

24.11.2019

Každý se během života může dostat do složité situace, ve které není schopen na nějaký čas vykonávat svou práci. Když ani všechna řádná dovolená nestačí, je tady možnost neplaceného volna. Mezi nejčastější důvody, proč si lidé žádají o neplacené volno, patří péče o děti a další příbuzné nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí. V dnešním článku vám poradíme, na co byste si měli dát pozor při čerpání neplaceného volna. 

Během neplaceného volna nedostáváte jako zaměstnanec žádný příjem.

Neplacené volno vám však zaměstnavatel nikdy nesmí nařídit. Poskytnout neplacené volno vám zaměstnavatel musí buď ze zákona anebo může na základě dohody s vámi. I když zákoník práce samotný pojem neplacené volno nezná, najdeme v něm nárok na pracovní volno v případě, že zaměstnanec není schopen vykonávat svou práci pro jiné osobní překážky než pro pracovní neschopnost a mateřskou dovolenou. V případě pracovní neschopnosti a mateřské dovolené má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, v případě osobních překážek tomu tak není vždy a závisí to od typu překážky.

Osobní překážky v práci

Jedná se například o přerušení dopravního provozu, vlastní svatbu, narození dítěte, přestěhování nebo doprovod příbuzného do zdravotnického zařízení. V těchto případech si jednoduše požádáte a nemusíte uzavírat se zaměstnavatelem žádnou dohodu. Musíte ale tyto situace zaměstnavateli doložit například potvrzením z nemocnice.

Druhou možností je dohoda o neplaceném volnu se zaměstnavatelem.

Jedná se o situaci, když se u vás objeví jiné osobní překážky v práci. Bohužel neexistuje žádný obecný formulář s žádostí o neplacené volno, jeho forma a vzhled vždy závisí na konkrétní situaci a firmě. Vaši žádost ale nadřízený nemusí vždy přijmout - to záleží i na provozních podmínkách firmy, množství zakázek nebo možností zástupu. Důvodem pro žádost může být dlouhodobé cestování nebo sezónní práce.

Při čerpání neplaceného volna je nutné myslet především na odvod zdravotního pojištění.

Jelikož se jedná o pracovní neplacené volno, není z čeho pojistné odvádět. Zaměstnavatel však zpravidla za zaměstnance zdravotní pojištění zaplatí, i když to není jeho povinnost. Jakmile neplacené volno přesáhne 31 dní, zaměstnanec si musí pojištění zaplatit sám. Takový zaměstnanec se musí nahlásit na zdravotní pojišťovnu a doložit zaměstnavateli, že si pojištění uhradil. Pokud to neudělá, srazí zaměstnavatel zaměstnanci za ten určitý měsíc zdravotní pojištění z výše aktuální minimální mzdy a zaměstnanec mu ho zůstane dlužit. Případně mu ho pak srazí z další výplaty. Za zaměstnance, který není současně státním pojištěncem, tedy musí pojišťovna vždy obdržet alespoň minimální výši, a to je 13,5% z minimální mzdy. Za jeden měsíc neplaceného volna v roce 2019 jste tak zaplatili nebo ještě zaplatíte 1803 korun.

Sociální pojištění se neodvádí. To je třeba odvést pouze z příjmu a ten když nevznikl, není z čeho ho odvádět.

Žádali jste si někdy o neplacené volno?