Nárok na dovolenou a zkrácený úvazek

16.03.2020

Dnešní článek je určen pro ty, kteří pracují na zkrácené pracovní úvazky a chtějí mít jasno v tom, jak se liší čerpání dovolené od plného pracovního úvazku. Nezapomínejte na to, že různě dlouhé směny se rovnají potenciální ztrátě peněz.

Je jasné, že ten, kdo pracuje na zkrácený úvazek, vydělá poměrně míň než ten, kdo pracuje plnou pracovní dobu. A také dostane i poměrně méně peněz v případě, když čerpá dovolenou. Často se lze setkat s tvrzením, že když někdo pracuje na kratší úvazek, nijak to neovlivní jeho nárok na dovolenou. Částečně je to pravda, částečně lež, záleží totiž na více faktorech. Jedním z nich je, zda má zaměstnanec pracovní dobu rovnoměrně rozloženou (například pracuje tři dny v týdnu po osmi hodinách) anebo pracuje nepravidelně a délka směn se liší (například dva dny šest hodin a jeden den tři hodiny). O volno pracovník nepřijde, ale část peněz může ztratit.

Také existuje dělení dovolené, a to dovolená za kalendářní rok a její poměrná část a dovolená za odpracované dny. Na dovolenou za kalendářní rok máte nárok, když odpracujete u svého zaměstnavatele v jednom kalendářním roce minimálně šedesát dní. Pokud do zaměstnání nastoupíte například v listopadu, vznikne vám nárok na dovolenou za odpracované dny nebo vám nárok na dovolenou nevznikne vůbec.

Zákoník práce stanovuje základní výměru dovolené, a to čtyři týdny. Neplatí to ale pro všechny, státní zaměstnanci mohou čerpat pět týdnů dovolené, učitelé osm týdnů. Na volno v plné výši má nárok ten, kdo pracuje celý rok, jinak získá jen tolik dovolené, která poměrně odpovídá tomu, jak velkou část roku zaměstnanec pracoval.

Ti, kdo pracují na zkrácené úvazky, mají právo na stejný počet týdnů dovolené jako ostatní ve firmě, tedy nejmíň 4 týdny. Rozdíl spočívá v tom, že pro zaměstnance pracujícího na plný úvazek s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou odpovídají 4 týdny dovolené plným 20 dnům (4 týdny × 5 pracovních dnů). Stejně vypočítáme i dovolenou pro zkrácené úvazky - například 4 týdny vynásobíme 3 pracovními dny, které člověk za týden odpracuje, tudíž nám vychází 12 dnů dovolené. Ještě si můžeme představit situaci, kdy zaměstnanec pracuje pět dní v týdnu, ale na kratší směny (třeba šestihodinové). Má tedy nárok na stejný počet dnů volna jako zaměstnanec pracující na plný úvazek. Jedinou změnou je, že obdrží za každý den dovolené náhradu mzdy nebo platu jen za šest pracovních hodin - tedy zkrácenou úměrně tomu, o kolik je kratší jeho pracovní doba.

V příštím článku se ještě více zaměříme situaci, kdy zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek a má různě dlouhé směny, což znamená potenciální ztrátu peněz.