Nárok na ošetřovné v době koronaviru

26.04.2020

Ve zprávách se v současné době opakuje pár stále stejných slov - koronavirus, opatření, počet nakažených, omezení nebo ošetřovné. Právě na ošetřovné se zaměříme v dnešním článku. Vysvětlíme si, kdy na něj máte nárok a jak si o něj můžete zažádat.

Co to vlastně ošetřovné je? Ošetřovné je jednou ze šesti dávek českého systému nemocenského pojištění a má na něj nárok ten, kdo nemůže pracovat, jelikož se stará o nemocného člena domácnosti. Nemusí se jednat pouze o péči o nemocného příbuzného. Ošetřovné můžete čerpat také v případě, že musíte pečovat o dítě, jelikož se uzavřely školy - a to se týká i dnešní koronavirové krize.

Kdo má na ošetřovné nárok?

V době uzavření škol a školek mají na ošetřovné nárok ti pracující, kteří se starají o děti do 13 let, a to po celou dobu uzavření škol z důvodu epidemie. Podle stávajících pravidel mají nárok na ošetřovné ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Vláda dne 17. 4. schválila zvýšení ošetřovného ze 60 na 80 % denního vyměřovacího základu, a to s účinností od 1. dubna. Návrh změny zákona schválila i Poslanecká sněmovna, předlohu ještě musí projednat Senát a podepsat prezident Miloš Zeman. Je dobré vědět, že jedna pečující osoba může v rámci jedné domácnosti získat jen jednu dávku. Nezáleží na tom, o kolik dětí se stará. Jelikož se situace neustále mění, doporučujeme sledovat web vlády a Ministerstva práce a sociálních věcí, další užitečné odkazy v době epidemie najdete tady. A jak to je s ošetřovným u OSVČ nebo u zaměstnanců, kteří pracují pouze z domova? Pokud pracujete na plný úvazek pouze z domova, na ošetřovné nárok nemáte, na tom se nic nezměnilo. Když ale žijete ve společné domácnosti, může partner/ka nebo třeba babička čerpat ošetřovné na vaše dítě, i když není jeho rodič. Podmínkou je, že daná osoba musí být zaměstnancem/kyní v pracovním poměru. Ošetřovné se netýká pracujících, kteří mají podepsanou dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. Pokud jste OSVČ, nárok na ošetřovné máte v případě, že kvůli koronavirové krizi nemůžete podnikat, jelikož se musíte doma starat o děti. Mezi další podmínky pro získání ošetřovného v případě OSVČ patří například:

  • být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost
  • být zaregistrován/a jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě
  • být malým a středním podnikatelem
  • nemít nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně

Co se týče OSVČ, výpadek příjmů z důvodu péče o děti bude řešit vládní program Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Na webových stránkách MPO se uvádí, že vláda schválila finanční příspěvek všem živnostníkům, kteří pečují o děti do 13 let (do třináctých narozenin) a nemohou vykonávat podnikatelskou činnost, za podmínky, že ošetřovné na stejné dítě již nečerpá druhý člen rodiny. Příspěvek bude činit 424 korun na den. Žádat je možné od 1.4.2020. Ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol a jiných dětských zařízení a bude možné jej čerpat i zpětně od začátku mimořádných opatření.

Jak si zažádat o ošetřovné

Opět doporučujeme celý postup prostudovat na stránkách České správy sociálního zabezpečení, zjednodušeně vysvětlíme postup i tady. Škola vyplní a podepíše formulář, respektive jeho část A (formulář dostupný na webu ČSSZ) a odešle jej pečující osobě. Rodič vyplní část B příslušného dokumentu a předá jej svému zaměstnavateli. Ten podklady předá příslušné OSSZ. Peníze obdržíte nejpozději do jednoho měsíce následující po dni, kdy úřad obdržel řádně vyplněné podklady. Každý rodič také vždy po skončení kalendářního měsíce musí předat zaměstnavateli tiskopis "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostanete namísto ošetřovného od zaměstnavatele mzdu nebo plat. Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění najdete ZDE, interaktivní formulář ZDE.

A jak si zažádat o ošetřovné, pokud jste OSVČ? Můžete si podat žádost, kterou si stáhnete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo svého živnostenského úřadu. Po vyplnění ji pošlete na MPO prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, nebo poštou. Žádost vyhodnotí MPO a následně vám sdělí rozhodnutí.

Jakou máte zkušenost s žádostí o ošetřovné vy?