Navýšení rodičovského příspěvku – co s sebou přinášejí lednové změny?

13.01.2020

Od nového roku přišla do života rodičů velká novinka. Změní se výše rodičovského příspěvku i jeho měsíční výplata. Koho se nové peněžní přilepšení dotkne a jak a kde o příspěvek požádat? To se dozvíte v dnešním článku. 

Pojďme postupně. O kolik se rodičovský příspěvek, který se nejčastěji vyplácí po 28 týdnech mateřské dovolené, navýší? Částka vystoupá z původních 220 tisíc na 300 tisíc korun. U vícerčat se příspěvek zvýší ze 330 tisíc na 450 tisíc. Na novou částku budou mít nárok budoucí rodiče a i ti, co příspěvek už čerpají, ale ještě ho nevyčerpali celý. Výplata příspěvku tedy bude pokračovat až do vyčerpání částky 300 tisíc nebo do dosažení čtyř let věku dítěte. Nově ustanovenou částku však nemůžou čerpat ti rodiče, jejichž dítě sice ještě čtyři roky neoslavilo, ale oni už příspěvek vyčerpali v celé jeho výši.

Příspěvek nemusíte nutně čerpat celé čtyři roky. Vyčerpat celou částku příspěvku mohou rodiče už dřív, záleží na finanční situaci, na mzdě, kterou rodič pobíral před odchodem na mateřskou dovolenou, jelikož právě ze mzdy se vypočítává peněžitá pomoc v mateřství.

Pokud rodič z jakéhokoliv důvodu nedoloží předchozí příjmy (typicky to mohou být studenti nebo podnikatelé), činí aktuálně maximální hranice čerpání 10 tisíc korun (u vícerčat 15 tisíc). Doteď to bylo 7600 korun (resp. 11 400 Kč). Pokud je příjem doložen, maximální hranice odpovídá výši peněžité pomoci v mateřství.

Změnila se i maximální výše příspěvku, kterou můžete čerpat, a to na 42 720 korun měsíčně. Při dvou a více narozených dětí pak částka činí 1,5násobek. Tahle situace se týká rodičů s vysokým příjmem. Tím pádem by tak bylo možné vyčerpat příspěvek už za sedm měsíců. Jen pro zajímavost - nejnižší měsíční částka rodičovského příspěvku činí 50 korun měsíčně.

Těm, kteří před nástupem na rodičovskou měli nízký nebo dokonce nulový příjem, se také mění nejvyšší měsíční rodičovský příspěvek, a to ze 7 600 korun na 10 tisíc korun. Na internetu existuje spousta kalkulaček, které vám spočítají maximální výši příspěvku, kterou můžete čerpat.

Rodičům, kteří už příspěvek pobírají, se bude od ledna vyplácet příspěvek ve stejné výši jako minulý rok, změna se týká jen délky vyplácení příspěvku. Pokud chcete měsíční částku navýšit, musíte požádat osobně na úřadu práce nebo zaslat žádost poštou.

Chcete na rodičovské alespoň trochu pracovat? Pobírání rodičovského příspěvku se nevylučuje s návratem do práce a lze si libovolně přivydělávat. Od ledna se také změnil limit pro umístění dětí do dvou let do jeslí a školek. Děti, kterým je méně než 2 roky, můžete umístit do jeslí nově na 92 hodin měsíčně, což je dvakrát více než v minulých letech. Rodičovský příspěvek vám i nadále zůstane.

Jak jste se změnou spokojeni a co si o ní myslíte?