Povolání budoucnosti: Které talenty rozvíjet?

12.05.2020

Koronavirus letos ošklivě zamíchal s rozdanými kartami na trhu práce a zdá se, že má zejména v západních zemích snad všechna esa. Jedinou správnou cestou ven je urychlit změny, o kterých se hovořilo v souvislosti s robotizací práce (které měly přijít během následujících deseti let) a specializovat se na nový obor. Jaké kompetence může běžný pracující posilovat? A není to jen uhýbání realitě? 

Český trh práce v roce 2020

V ČR budou letos v létě chybět zahraniční pracovníci ve stavebnictví a zemědělství. Postupně se může projevit také zhoršení postavení lidí pracujících mimo klasický zaměstnanecký poměr bez ohledu na obor. Ztráty cestovního ruchu, jazykového vzdělávání v kamenných jazykovkách, některých IT firmách a dalších oborech mohou narůstat. Ani další profese si nemohou být jisté...

Posilovat budou pravděpodobně pozice v logistice, řemeslné práce a kurýrní služby. Je to nečekané? Příliš ne. Zatímco někdo ještě čerpá ošetřovné na děti, jiní už zacvičují chatboty pro firemní komunikaci a snaží se je naučit reagovat na úrovni (řada z nich zatím neumí chápat složitější dotazy, na které nemohou jen odpovědět ano/ne). Logoped pro chatboty může být tedy jedním z nových zaměstnání zítřka...

Specialisté versus generalisté

Ačkoliv mají specialisté své nezastupitelné místo (a budou ho mít dále - například v telemedicíně), přichází doba univerzalistů (generalistů), lidí, kteří budou schopni i několikrát za život změnit profesi a ideálně svoje poznatky propojovat. Toto se samozřejmě může dít jen díky kvalitnímu celoživotnímu vzdělávání, rozvíjení měkkých dovedností a vytrvalému zaučování na nové postupy a technologie.

Jak budeme schopni reagovat na proměnlivý trh práce nezávisí tedy jen na nás, ale zejména na školách a dalších vzdělávacích institucích, které v tuto chvíli začínají chápat potřebu spojení inovací se stávajícím vzděláváním všech typů. 

Ani generalisté se totiž neobejdou bez kvalitního základu, na kterém postaví svoje dovednosti, aby mohli kreativně řešit problémy v práci a přesouvat se z oboru do oboru. Bohužel, aby byli tito lidé najímání do firem, musí se proměnit také kvality personalistů ve firmách tak, aby s různými talenty uměli pracovat a v lidech je rozpoznali.

Práce v budoucnosti? Inovace stávajících profesí... 

Zajímají vás data? Kromě jejich analýz a interpretací se můžete uplatnit v jejich ochraně. Kybernetická bezpečnost nebo pátrání po ztracených datech a zajišťování mají velkou budoucnost. Poptávka po pilotech a opravářích dronů také poroste, přibude profese opravářů robotů. 3D tiskárny mohou pomoci státům překonat nedostatek určitých komponentů a bude nutné mít dostatek odborníků na 3D tisk.

Šanci mohou mít také technologové zpracování tříděného odpadu a kreativci, kteří se naučí s již jednou použitými materiály pracovat (myslíme tím ve větším měřítku, protože již nyní se šijí nákupní tašky ze starých padáků, vyrábí šperky ze starých dopravních značek, atd.). Klasická architektura se propojí s inovacemi tak, aby nově budované městské části propojovaly myšlenku chytrých měst, udržitelnosti a zeleně jako prvku pro ochlazování.

Ke slovu přijdou také šikovní farmáři, kteří budou umět udržovat vodu v krajině, pěstovat hydroponicky nebo na malých plochách. Část profesí se inovuje přirozeně (trenéři a další služby dostupné online). Prostor dostanou kvalitní pracovníci pečujících profesí, mobilních hospiců a dalších podobných profesí, které není žádoucí nahrazovat umělou inteligencí. Zvýší se také počet pozic, které budou spojeny se sledováním naplňování firemní etiky a genetikou.

Budoucnost vzdělávání? Jaké kompetence by mělo rozvíjet?

Když se ohlédneme za vším, co se událo, je nutné zásadně zlepšit oblast vzdělávání. Je to naše šance, jak přežít a realizovat se v tomto turbulentním čase. Měli bychom svoje děti vést k větší flexibilitě, aby si uměly poradit v různých situacích. Také bychom jim měli ukázat různé cesty, jak dosahovat cílů a jak využít kreativitu při jejich plnění (namísto memorování zažitých postupů, které už zítra nemusí platit).

Důležitá je i schopnost převzít zodpovědnost a žít svůj život vědomě s ohledem na svoje představy, sny a určitá pravidla a hodnoty, kterých jsme součástí. Nebát se chybovat, respektovat ostatní, být odvážnými a zdravě si věřit, to se uplatní v každé době. 

Ukažme svým dětem rozdíl mezi uznáním za hodnotu skutečně vykonané práce než obecným chválením soupisu pěkných známek. 

A my dospělí máme jít dětem příkladem ve zlepšování měkkých dovedností, v uplatňování vlastního názoru s důrazem na etické rozhodování a ve schopnosti přijímat změny. Jednou z naších jistot je totiž trvalá změna.