Právo na návštěvu lékaře v pracovní době

30.03.2020

Každému se někdy může stát, že nemá jinou možnost než navštívit lékaře v pracovní době. Je návštěva lékaře povolená a na co máte jako zaměstnanec nárok? 

Celá problematika je celkem složitá, proto si podrobně rozebereme vaše možnosti. Co na návštěvu lékaře v pracovní době říká zákon? Tato situace je klasifikována jako tzv. jiná důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance. Samozřejmě je nejlepší si návštěvu u lékaře domlouvat na jinou dobu než-li tu pracovní. Pokud máte tuto možnost, tím líp pro vás. Někdy se stane, že zkrátka jindy než v pracovní době svého lékaře nemůžete navštívit - můžete proto požádat vašeho zaměstnavatele o pracovní volno. Mějte na paměti, že zaměstnavatel si může lehce ověřit ordinační hodiny daného lékaře, nesnažte se proto svého nadřízeného jakkoliv obcházet.

Máte naplánované vyšetření v pracovní době - nemáte jinou možnost například kvůli ordinačním hodinám nebo akutnosti vyšetření. Je vaší povinností návštěvu u lékaře předem nahlásit a také prokázat, že jste u lékaře skutečně byl/a. Proto se nebojte od lékaře vyžádat jakékoliv potvrzení o vaší návštěvě a v jaký čas jste jeho ordinaci navštívila. Váš zaměstnavatel má povinnost vás omluvit na dobu nezbytně nutnou - to je doba jak samotného vyšetření, tak i cesty tam a zpět.

Nejen, že vám náleží pracovní volno, ale také náhrada mzdy, a to ve výši průměrného výdělku zjištěného dle platných právních předpisů. Na finanční náhradu máte nárok ale pouze tehdy, kdy navštívíte zdravotnické zařízení, které je co nejblíže pracovišti nebo bydlišti, a zároveň lékař musí mít s vaší zdravotní pojišťovnou platnou smlouvu. Pokud se rozhodnete navštívit lékaře v jiném než nejbližším zařízení, na volno nárok máte, ale na náhradu mzdy máte nárok pouze v takovém rozsahu, jako byste využil/a službu lékaře nejblíže svému bydlišti nebo pracovišti.

Co si zapamatovat? Právní úprava říká, že pro návštěvy lékaře by si zaměstnanec měl volit primárně dobu, kdy není v práci. Pokud není jiná možnost než zajít k lékaři v pracovní době, zaměstnavatel vám musí poskytnout pracovní volno. Doba určená k návštěvě lékaře není omezena maximálním rozsahem, může vám zabrat klidně i celý den. Náhradu mzdy získáte v případě, že jste nemohl/a navštívit lékaře jindy než v pracovní dobu a využil/a jste nejbližší lékařské středisko. Zaměstnavatel vám ale nemůže určit, jakého lékaře máte navštívit, to je pouze vaše volba.