Psychopati mezi námi.

04.12.2018

Jsou úspěšní, charismatičtí a výřeční. Neohroženě stoupají ve svém kariérním žebříčku, přesně vědí, jak dosáhnout vytyčených cílů, a zdá se, že nikdy nemají dost. Přestože dokážou v případě potřeby vycházet s kýmkoliv, často v jejich přítomnosti nejste úplně ve své kůži - pociťujete vinu nebo strach, jste nervózní a máte vůči nim pocit závazku. Připadá vám to povědomé? Pak máte nejspíš co do činění s psychopatem.

Lidí s touto diagnózou běhá po světě překvapivě velké množství. 

Ačkoli aktuální přesná čísla nejsou známa, podle odborníků je jich jen v České republice několik tisíc. Ti méně úspěšní dřepí ve vězení, úspěšnější na vysokých pozicích. Motorem, který pohání veškerou jejich činnost, je totiž touha po moci. Nezaleknou se nutnosti manipulace, nemorálního jednání či navazování povrchních a prvoplánových vztahů, a to bez jakýchkoliv výčitek svědomí.

Je jasné, že pokud na někoho takového narazíte v práci a jste nuceni s ním spolupracovat, happy jak 2 grepy budete jen stěží. 

Psychopati jsou totiž nepředvídatelní - milé a vstřícné chování střídají výbuchy hněvu a agrese. Chtějí dosáhnout úspěchu jenom sami pro sebe a ostatním házejí klacky pod nohy tím, že zadržují užitečné informace a namísto toho šíří lži. Pokud se něco nepodaří, nikdy nepřiznají svou vinu, vždy za to může jejich neschopné okolí. Strčit prsty do skartovačky by zkrátka bylo příjemnější než pracovat s někým takovým.

Jak zvládnout takovou prekérní situaci? 

Nejjednodušší a nejefektivnější rada zní: utéct. Vzhledem k tomu, že psychopat má zpravidla moc a vliv, vyhrát nad ním je téměř nemožné. Dokáže navíc zmanipulovat své okolí tak, aby bez jakýchkoli pochybností stálo na jeho straně. Pravděpodobně skončíte otrávení, demotivovaní, vyčerpaní a do práce budete chodit s nechutí.

Ne vždy je ovšem snadné či možné zvednout kotvy a odplout o zaměstnavatele dál. 

Pokud víte, že se jedná o dočasný stav a musíte s psychopatem nějak vydržet, doporučujeme následující: nenechejte se vyprovokovat ke sporu, spíše si pevně stůjte za svými hodnotami a buďte asertivní. Jednejte vždy čestně, i když u něj vidíte přesný opak. Snažte s takovým člověkem komunikovat spíš písemně než osobně pro případ, že by chtěl v budoucnu překroutit vaše slova. Nesvěřujte se mu se svými osobními záležitostmi, psychopat je totiž schopný okamžitě identifikovat vaše slabosti a využít je k manipulaci. Pokud se vám jeho jednání bude zdát neúnosné, řešte situaci s personálním oddělením.

Setkali jste se ve svém pracovním nebo osobním životě s někým takovým? Jak jste takovou situaci řešili?