Rétorika moderního člověka

15.10.2020

Dar výřečnosti nemá každý, ale každý může tuto dovednost vypilovat. Stačí dodržet několik zásad a nevzdávat se hned po prvním neúspěšném jednání nebo prezentaci. Jak na to?

Základy úspěšné rétoriky

Celkem sedm vteřin máte na to, abyste přiměli publikum ke spolupráci a zanechali dobrý první dojem. Proto nepodceňujte svoji mimiku, tón hlasu a přiměřenou gestikulaci. I introverti mohou tuto dovednost natrénovat. Oblečení vhodně zvolené pro danou příležitost (a typ postavy) jsou, stejně jako celkově upravený vzhled, body, které je vhodné získat ještě před zahájením proslovu. Čtěte, cokoliv, třeba 15 minut poté, co děti usnou. Slovní zásoba je to, co vám pomůže úspěšně prezentovat jakékoliv téma.

Jak si nachystat proslov?

Udělejte si jasno, o čem chcete mluvit. Dejte svým myšlenkám vhodnou strukturu a formu. Přípravu určitě nepodceňujte. A raději než na velké papíry, si poznačte svoje myšlenky na malý lístek formou hesel. Řeč se ideálně naučte, uložte do paměti. Poté už samotný výstup, přednes nechejte usadit a při proslovu mluvte plynule dle vámi zamýšlené struktury.

Při výkladu se chovejte přirozeně

Před vystoupením se prodýchejte a občerstvěte. Kručící břicho není nejlepší podpora při namáhavém proslovu. Během řeči se pohybujte. Hlídejte si opakující se slůvka, parazity správné řeči (takže, avšak, ehm, atd.). Proti trémě pomáhá získat nad svým tělem kontrolu, ale zůstat v pohybu. Některým řečníkům pomáhá krátké relaxační cvičení krátce před vystoupením a pocit ukotvení tady a teď. Publikum vám promine nervozitu, když budete mluvit otevřeně.

Jak neutralizovat negativní publikum?

Někdy je publikum velice příjemné, jindy méně. Pro tyto případy je vhodné předem určit čas, kdy bude publikum moci klást otázky. Při přípravě řeči s tím tak trochu počítejte a předem si nachystejte odpověď na očekáváné otázky/argumenty - klidně rovnou do prezentace. Řeč zkuste začít tím, co je pro vás a vaši protistranu shodné. Např.: "Vím, že.... Ale možná jste ještě neslyšeli, že..."

Od koho se přiučit v tomto umění?

Za nejzdatnější rétory platili Platón (a jeho obdivovatel Démósthénes), Cicero a bohužel i někteří diktátoři. Ti jsou obvykle zdatní v přesvědčování, což je také součástí rétoriky. Příklady úspěšných řečí ze současnosti naleznete zde. Svoje umění můžete třeba v klubu Toastmasters podle místa bydliště (je jich celá řada) nebo si projít zajímavý test vašich prezentačních schopností Marka Hrkala, autora knihy Odprezentuj. V našem prostředí je také oblíbenou lektorkou Petra Boušková. Nově se mohou zapojit i maminky dětí do zajímavé iniciativy Public Speaking for Moms. Přímo na téma rétoriky vyšla kniha Vstaň a mluv (napsala Dale Carnegie).

Zmiňovaný Démosthénes překonal svoji vadu řeči tím, že dlouhodobě trénoval svoje proslovy a mluvu (dělal něco, čemu bychom dnes řekli, že jsou logopedická cvičení). Proto se nevzdávejte. Nikdy nevíte, kdy se vám dovednost pohotové odpovědi bude hodit i v běžném životě.