Služební auto! Mít či nemít?

06.05.2019

Pro mnohé z nás určitě příjemný benefit, pokud můžete služební auto využívat i k soukromým účelům. Někdo je rád, že služební auto předá v pořádku při ukončení svých pracovních cest a bezpečně sedá do svého vozu a odjíždí na soukromou cestu 😊 

Povinnosti při užívání služebního vozu jsou v obou případech dané zaměstnavatelem a je potřeba se domluvit na tom, jakým způsobem auto smí nebo nesmí používat.  

Ve většině případů jsou podmínky užívání upraveny v pracovní smlouvě, vnitřních předpisech nebo smlouvě o užívání služebního automobilu.

Základní body, které by neměly chybět ve smlouvě o užívání služebního vozu a povinnosti zaměstnance:

  • Vykázání spotřeby PHM
  • Kniha jízd (soukromé, služební) - vyúčtování soukromých km
  • Pokyny k bezpečnému používání vozidla ( např. parkování na parkovištích s kamerovým systémem)
  • Jak postupovat při dopravní nehodě (jaké náklady jdou za zaměstnancem v případě zavinění nehody, poškození či krádeže automobilu)
  • Odebrání služebního vozidla (např. při dlouhodobém onemocnění )
  • Používání služebního vozidla pro soukromé účely (v rámci EU, mimo EU, kdo z rodinných příslušníku může služební auto řídit)
  • GPS systém ( informace o monitorování cest)

Pro využívání služebního vozidla i k soukromým účelům dle ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu platí, že "poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla." To znamená, že čím dražší vůz, tím vyšší bude daňová povinnost pro zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměstnanci totiž v důsledku užívání služebního automobilu, jehož pořizovací cena byla např. 400.000,- Kč, vzrůstá v očích daňových předpisů každý měsíc, v němž má automobil, byť na jediný den svěřen, mzda o 4.000,- Kč. Což samozřejmě znamená rovněž vyšší odvody na sociální a zdravotní pojištění.

V případě, že by zaměstnavatel bezplatné poskytnutí vozu k soukromým účelům daňově nereflektoval, hrozil by ze strany finančního úřadu jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli postih, a to v podobě zpětného vyměření daně v důsledku krácení státní kasy na daních z příjmu a odvodech na sociální a zdravotní pojištění.

Monitorování / GPS

Co se týče monitorování jízd prostřednictvím GPS. Zaměstnavatel musí zaměstnance informovat mimo jiné o tom, že pohyb automobilu monitoruje a za jakým účelem to dělá.

Zaměstnavatel respektuje osobní soukromí svých zaměstnanců. Jelikož jsou však služební vozidla určena k podnikatelským účelům zaměstnavatele, zaměstnavatel si vyhrazuje právo kontroly využívání služebních vozidel určených ke služebním účelům. GPS se dá také využít pro zpracování knihy jízd, kterou je automaticky vygenerovaná z Vašich záznamů.

Používáte-li služební vůz musíte mít školení odborné způsobilosti řidičů - referentů, které je nutné pravidelně opakovat.

Přejeme Vám spoustu bezpečných kilometrů a šťastné návraty domů!