Snížení mzdy z důvodu omezení provozu

20.04.2020

V dnešním článku se podíváme na aktuální téma, a to na snižování mzdy z důvodu omezení provozu. Ukrajovat ze mzdy jde pouze v nejtěžších situacích, kdy se musel omezit provoz podniku kvůli nařízení krizového stavu. V takových případech není možné zaměstnancům přidělovat práci a je tedy třeba alespoň snížit mzdu. Zaměstnavatel může vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 %, 80 % nebo 60 %. 

O tom, v jaké výši vám bude vyplácena náhrada mzdy, rozhodují důvody překážek v práci. Pokud zaměstnavatel není schopen přidělovat zaměstnancům práci a nejde blíže identifikovat důvod této překážky, náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku dle § 208 zákoníku práce. Tuto skutečnost zaměstnavatel může pouze oznámit například emailem, není potřeba tvořit vnitřní předpis.

V případě, že zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci pro přechodnou závadu, kterou zároveň nezavinil - jedná se například o závadu způsobenou nedostatky v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, u kterého náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku dle § 207 zákoníku práce. Stejně jako v prvním případě není potřeba vnitřního předpisu, stačí oznámení. 

Některým z vás současná situace znemožnila prodávat výrobky nebo nabízet služby v provozovně, to však neznamená, že zaměstnavatel není schopen svým práceschopným zaměstnancům přidělovat práci a hradit mzdu. V rámci úspor nákladů je však možný postup dle § 209 zákoníku práce. V tomto případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku a tuto skutečnost je třeba oznámit přijetím vnitřního předpisu. Pokud navíc máte odborovou organizaci, je třeba uzavřít s nimi ještě dohodu o částečné nezaměstnanosti, nikoliv předpis. Pokud odbory nemáte, lze rovnou vydat vnitřní předpis, který je vůči zaměstnancům účinný od té chvíle, kdy se s ním mohli seznámit.

Přesné znění paragrafu vidíte níže:

ZÁKONÍK PRÁCE

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

§ 209

(1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v § 109 odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).

(2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.

Jak se současná situace dotkla vás?