Z obchodního ředitele vrátným a z markeťačky uklízečkou? Ne, to není Apríl!

12.11.2018

Existuje důvod, pro který mohou zaměstnavatelé převést zaměstnance na jinou práci bez jeho souhlasu. A přesto o něm většinou neví, nebo ho nevyužívají. Je to případ, kdy zaměstnanec dostane výpověď dle ustanovení § 52 písm. f) a g) zákoníku práce, tj. např. pro neuspokojivé pracovní výsledky (nezvládá svoje úkoly) nebo pro porušení či porušování "pracovní kázně".

  V obou dvou případech běží 2 měsíční výpovědní lhůta.

A řekněme si to na rovinu, je poměrně nežádoucí, aby některá individua zůstávala během výpovědní lhůty na aktuální pozici, kterou buď vykonávala špatně, nebo v souvislosti se kterou porušila svoje pracovní povinnosti. 

Za 2 měsíce se dá natropit hodně škody. Strávit 2 měsíce výpovědní lhůty doma na tzv. překážkách se 100 % náhrady mzdy je jako veřejně tvrdit, že každý špatný skutek musí být po zásluze odměněn.

Jako by nestačilo to, že nejtučnější odstupné dostávají ti nejproblematičtější zaměstnanci!

Existuje však možnost po dobu výpovědní lhůty zaměstnance na jakékoliv pozici převést na jinou jakoukoliv pozici. Cílem je, aby si dotyčný svoji mzdu odpracoval a zároveň, aby nenapáchal zbytečné škody. 

Takže např. z obchodního ředitele se naráz může stát vrátný a z markeťačky uklízečka... 

A pokud má navíc zaměstnavatel mzdu určenou prostřednictvím mzdového výměru, můžu zaměstnanci snížit mzdu na částku, která souvisí s aktuálním pracovním zařazením. 

Někdy je opravdu lepší zaměstnance nedržet a "hrozba" převedení na jinou práci může být pro některé ješitné jedince důvodem, že chtějí podepsat dohodu o okamžitém ukončení pracovního poměru. Což je prakticky nejlepší řešení tam, kde se s někým chcete ve skutečnosti rozloučit hned, ale zákon vám to neumožňuje...