Zhodnocení kvality řízení pracovního výkonu

22.08.2017

Manažerský report zaměřený na systém a styl řízení lidských zdrojů a hodnocení jejich pracovního výkonu. Zahrnuje způsob vedení lidí, dosahování pracovních výsledků, zacílení na výkon, způsob zhodnocení pracovníků a jejich výkonnosti, způsob předávání zpětné vazby.

Vedení lidí

Styl demokratický, částečně koučovací

U svých podřízených se snaží dosáhnout spíše přirozené autority. Vedoucí je pro něho někdo, kdo zajišťuje dobrý servis pro své podřízené tak, aby mohli dobře a efektivně pracovat. Na zřetel bere také lidskou stránku věci, zejména nutnost kolektiv propojit a stmelit. Autority dosahuje prostřednictvím svých odborných znalostí, schopnosti lidem porozumět, poradit, proškolit a zorganizovat je. Svým lidem se snaží jít příkladem.

Silné stránky

 • Schopnost řídit tým lidí - motivovat je, snaha o koučování
 • Schopnost vidět věci z nadhledu, ale i smysl pro kvalitu a detail
 • Rád řeší nestandardní a nové situace
 • Odbornost ruku v ruce s manažerskými schopnostmi
 • Schopnost mít práci pod kontrolou

Rezervy

 • Delegování - sice se to již z větší části naučil, ale stále  existují agendy, se kterými by neměl ztrácet svůj čas, ale spíše je předat.
 • Menší sebejistota, pokud by bylo třeba vyvinout na tým větší tlak.
 • Sám u sebe dosahuje vysoké efektivity, méně efektivní však bývá, pokud má pracovat prostřednictvím druhých lidí (souvisí i s bodem 1 delegování).
 • Prostor i v tom, jak jednotlivé podřízené více posouvat a vzdělávat a tím i dále zefektivnit jejich činnosti (např. práce s počítačem).

Zhodnocení pracovníků a jejich výkonnosti a způsob předávání zpětné vazby

Oficiálně probíhá na týdenní bázi formou porady. Zpětnou vazbu také dává svým lidem v situaci, kdy se přihodilo něco mimořádného (pochvalu veřejně, výtku mezi 4 očima).

Způsob:

 • Finanční odměna
 • Pochvala
 • Nástroje motivace: schopnost jít příkladem, schopnost pomoci, být se svými lidmi stále v procesu

Chybí však propracovanější konzistentní systém hodnocení a rozvoje zaměstnanců.

Zaměření na výkon

Má jasný přehled o organizaci na svém oddělení. Šikovní zaměstnanci mají více prostoru, pomalejší pracovníky vede a kontroluje. Přirozeně hledá způsoby, jak zefektivnit a zjednodušit procesy a jak odbourat zbytečnou byrokracii, ale chybí v tomto ohledu hlubší provázanost na zvyšování výkonnosti pracovníků.

Pracovníky má rozdělené dle toho, jak kvalitně pracují a jak jsou kompetentní, nicméně jasně stanovená měřítka výkonosti a výkonnostní cíle nejsou. Pokud by někdo nedosahoval výkonnosti, až tak se k tomu nepřihlíží. Každý z pracovníků má a zná svoji roli a v rámci té dlouhodobě funguje.

Doporučujeme

 • Stanovit měřítka výkonnosti
 • Změřit efektivitu a vytíženost jednotlivých pracovníků tohoto oddělení
 • Zavést jednotný systém hodnocení pracovního výkonu a předávání zpětné vazby

 • Definovat jasná pravidla odměňování v návaznosti na výkonnost