Nábory zaměstnanců

 Firma je jako sportovní tým. Vždy si odpovídáme na otázku, jak zaujmout na trhu práce ty, se kterými budete hrát první ligu.
 
Nedělejte ze svojí firmy testovací místo, jestli jste schopni si najít nového člověka sami. Je to velmi drahý test a my silně doporučujeme se mu vyhnout.

NEHLEDÁME PRO VÁS POUZE NOVÉ LIDI, ALE BUDUJEME VAŠI POVĚST NA TRHU PRÁCE.

Poptávka po zaměstnancích je dnes obrovská. Rozhoduje rychlost, originalita, profesionalita a projevení skutečného zájmu o uchazeče. To vyžaduje čas pružně reagovat, zkušenosti, znalosti současného prostředí a kontakty.

Najdeme vám nového člověka.
Tak rychle, jak to současný trh práce umožňuje. 

Využijeme veškeré dostupné zdroje. 
Soc. sítě, vlastní kontakty placené i neplacené inzerce, atd.

Nalákáme maximum kandidátů.
Zatraktivnit vaši firmu a final nabídku spolupráce tak, aby TEN PRAVÝ chtěl nastoupit jen k vám.

Vyhýbáme se přemrštěným nákladům za nábor.
Personální agentura - běžná odměna od 65 000 Kč za 1 člověka.

REALIZUJEME NÁBOROVÝ PROCES OD A DO Z.

  1. Seznámíme se důkladně s vaší firmou. Identifikujeme požadavky na pracovní místo.
  2. Vytvoříme grafiku inzerce i atraktivní obsah min. ve 4 verzích dle komunikačních kanálů.
  3. Využíváme veškeré dostupné zdroje inzerce. Sledujeme úspěšnost a pravidelně provádíme aktualizace inzertních portálů.
  4. Filtrujeme LinkedIN.
  5. Využíváme vlastní kontakty.
  6. Zapojíme do kampaně i vaše interní lidi.
  7. Ověřujeme reference.
  8. Vedeme 1. kola pohovorů efektivně po videu - funkční metodika.
  9. Organizujeme osobní kola pohovorů u klienta. V případě zájmu se účastníme i těchto osobních kol.
  10. Komunikujeme s každým zájemcem. Dáváme zpětné vazby o přijetí i zamítnutí. 

14 LET ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ.


Zvyšte pravděpodobnost úspěšného náboru a poznejte osobnostní profil a motivaci nového kolegy.

NEUSTÁLE SE ZLEPŠUJEME A VY SE ZLEPŠUJETE S NÁMI.

Analýza firemního prostředí při zahájení spolupráce.


Důkladně se seznámíme s vaší firmou, abychom ji mohli kvalitně zastupovat na trhu práce. Vytvoříme následně jednotnou strategii a kampaň (komunikační a inzertní kanály, komunikační jazyk, obsah inzerce). Tím vás odlišíme a zatraktivníme.

Dotazníky spokojenosti po každém pohovoru.


Zpětná vazba je základ. Každý účastník, který se zúčastní pohovoru spolu s námi i s vámi dostane k vyplnění dotazník. Souhrnné výsledky dostanete k dispozici. Užitečné podněty i připomínky bereme vážně a průběžně je zapracováváme do náborových strategií.

Adaptační pohovory v rámci zkušení doby.


S novým kolegou se spojíme 3x v rámci 3 měsíců od nástupu. Mapujeme, zda byla naplněna všechna očekávání, faktory spokojenosti, rizika odchodu a zajímavé podněty okem nováčka. Dostanete od nás písemnou zpětnou vazbu se souborem doporučení.

Pojďme obsadit váš tým.