29 jedinečných silných stránek, kterými do určité míry disponuje každý z nás.

29 TALENTŮ JE ROZDĚLENO DO 3 OBLASTÍ

INTELEKTUÁLNÍ 

 • Analytické myšlení
 • Hloubavé myšlení
 • Kritické myšlení
 • Orientace na rozvoj a růst
 • Optimistické myšlení
 • Smysl pro účelnost
 • Strategické myšlení
 • Strukturované myšlení
 • Tvůrčí myšlení

REALIZAČNÍ 

 • Efektivní řešení potíží
 • Iniciování nových věcí
 • Manažerské schopnosti
 • Plánování
 • Leadership
 • Orientace na kvalitu
 • Orientace na řád a kázeň
 • Schopnost navázat vztahy
 • Schopnost rozvíjet druhé
 • Výkonnost

CHARAKTEROVÉ 

 • Citlivé vnímání druhých
 • Důvěryhodnost
 • Flexibilita
 • Konkurenceschopnost
 • Nadhled
 • Přirozená autorita
 • Rozpoznávání druhých
 • Sebejistota
 • Smysl pro spravedlnost
 • Spolehlivost

Poznejte svých prvních 5 nejsilnějších talentů a pořadí všech 29, jak jdou za sebou od nejsilnějších po nejslabší.

Kompletní výstup obsahuje 

 • Detailní popis vašich prvních 5 nejsilnějších talentů (v čem jste výjimeční a jaké máte schopnosti, vaše typické povahové rysy, pojící se s daným talentem, na co si dát pozor v souvislosti se svými silnými stránkami, jaké pracovní pozice vám sedí).
 • Akční plán (soubor doporučení, jak na sobě vědomě pracovat).
 • Kompletní výčet vašich 29 talentů v pořadí, ve kterém jsou u vás zastoupeny. Talenty jsou popsány v pořadí od nejsilnějšího po nejslabší. Zajímavé je seznámit se i s "poslední pětkou", tj. s 5 posledními talenty, které naopak určují vaše rezervy.

Stručná charakteristika jednotlivých talentů

INTELEKTUÁLNÍ TALENTY

ANALYTICKÉ MYŠLENÍ

Jste typem člověka se SMYSLEM PRO DETAIL, který se dokáže soustředit a zpracovat velké množství detailů, dat i tabulek.

HLOUBAVÉ MYŠLENÍ

Jste typem FILOZOFICKY a intelektuálně orientovaného člověka se smyslem pro spravedlnost, který dokáže jít do hloubky a pohlížet na věci důkladně z více úhlů pohledu.

KRITICKÉ MYŠLENÍ

Jste typem OBEZŘETNÉHO člověka schopného předvídat překážky, odhalit a snižovat rizika i tam, kde na první pohled nejsou patrná. 

ORIENTACE NA ROZVOJ A RŮST

Jste POKROKOVÝM typem člověka s hlubokou potřebou neustále se vzdělávat a pracovat na sobě. Učení se novým věcem vám přináší motivaci, energii i pocit sebejistoty. Pravděpodobně své znalosti rádi sdílíte s druhými lidmi.

OPTIMISTICKÉ MYŠLENÍ

Jste OTEVŘENÝM typem člověka, který bývá zpravidla optimisticky založený. Upřednostňujete pohodovou atmosféru a pozitivní prostředí. Na dosažení dobré nálady se sám / sama aktivně podílíte.

SMYSL PRO ÚČELNOST

Jste ZACÍLENÝM typem člověka, jehož silnou stránkou je dovednost rozplánovat si úkoly dle priorit s ohledem na dosažení celkového cíle nebo záměru.  

STRATEGICKÉ MYŠLENÍ

Jste typem člověka s NETRADIČNÍM a originálním způsobem myšlení. Disponujete silnou představivostí i předvídavostí a celkově jiným úhlem pohledu na svět.

STRUKTUROVANÉ MYŠLENÍ

Jste SYSTEMATICKÝM typem člověka, který dokáže velmi dobře pracovat s informacemi a vnášet do věcí řád a pořádek.

TVŮRČÍ MYŠLENÍ

Jste typem ORIGINÁLNÍHO člověka s inovátorským a kreativním myšlením. Máte schopnost přinášet nové návrhy, nápady, myšlenky apod. 

REALIZAČNÍ TALENTY

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Jste typem člověka PREVENTISTY, který dokáže velmi efektivně řešit problémy, fungovat v krizových situacích a zvládat potíže i tam, kde mu chybí s daným problémem přímá zkušenost. 

INICIOVÁNÍ NOVÝCH VĚCÍ

Jste typem STARTOVAČE, který o věcech nemluví, ale koná a věci rychle posouvá dopředu. Charakterizují vás činy, a nikoliv prázdná slova.

MANAŽERSKÉ SCHOPNOSTI

Jste ORGANIZAČNĚ ZDATNÝM typem člověka, který dokáže propojit osoby nebo kombinovat zdroje při měnících se podmínkách tak, aby bylo dosaženo maximálního užitku či nejefektivnější kombinace.

PLÁNOVÁNÍ

Jste typem PŘIPRAVENÉHO člověka s dobrou schopností plánování i potřebou svoje plány naplňovat.

LEADERSHIP

Jste INSPIRATIVNÍM typem člověka, který dokáže přirozeně lidi vést, inspirovat nastavenou vizí, motivovat a stmelovat na cestě za společných cílem. Díky vám vládne v týmu atmosféra spolupráce a nadšení.

ORIENTACE NA KVALITU

Jste typem PERFEKCIONISTY, který bývá orientovaný na kvalitu až nadstandard a na úspěšné dosahování vytyčených cílů. Rozhodně se nespokojíte s málem.

ORIENTACE NA ŘÁD A KÁZEŇ

Jste ORGANIZOVANÝM typem člověka se schopností vytvářet uspořádané pracovní prostředí, přehledné plány nebo harmonogramy činností pro sebe i druhé lidi s ohledem na plnění nastavených termínů.

SCHOPNOST NAVÁZAT VZTAHY

Jste SPOLEČENSKÝM typem člověka, který dokáže velmi přirozeně komunikovat s lidmi. Vaší silnou stránkou je upoutat na sebe pozornost a navázat rychle kontakt.

SCHOPNOST ROZVÍJET DRUHÉ

Jste PODPORUJÍCÍM typem člověka, který rád pomáhá druhým posunout se v životě a růst. To jde ruku v ruce se schopností a potřebou rozvíjet u druhých jejich silné stránky, znalosti a dovednosti.

VÝKONNOST

Jste typem cílevědomého DOTAHOVAČE orientovaného na produktivitu, výkon a dokončování úkolů. Určujete často i tempo práce ostatních lidí.

CHARAKTEROVÉ TALENTY

CITLIVÉ VNÍMÁNÍ DRUHÝCH

Jste EMPATICKÝM typem člověka, který se přirozeně vciťuje do druhých lidí a vnímá jejich pocity, myšlenky a nálady.

DŮVĚRYHODNOST

Jste POCTIVÝM a stabilním typem člověka, který vyznává základní hodnoty, které jsou ve vás pevně zakořeněné. Jste pevný/á ve svých názorech i přesvědčeních.

FLEXIBILITA

Jste typem PRUŽNÉHO člověka, který bere věci tak, jak jsou a jak přichází. Nenecháte se snadno vykolejit a fungujete spolehlivě i pokud dojde k nečekané události či zvratu v procesu.

KONKURENCESCHOPNOST

Jste typem SOUPEŘIVÉHO člověka, který rád dosahuje skvělých výsledků a motivuje vás možnost stát se nejlepším.

NADHLED

Jste NESTRANNÝM typem člověka, který disponuje vysokou mírou objektivity a nadhledu. Ostatní se díky vaší přítomnosti mezi sebou snadněji domluví a dojdou ke shodě nebo oboustranně prospěšnému řešení.

PŘIROZENÁ AUTORITA

Jste typem OVLIVŇUJÍCÍHO člověka, který na sebe automaticky přebírá zodpovědnost za svěřené úkoly i osoby. Pokud se musíte rozhodnout, přebíráte na sebe všechna rizika, která toto rozhodnutí obnáší.

ROZPOZNÁVÁNÍ DRUHÝCH

Jste CHÁPAJÍCÍM typem člověka, který dokáže snadno dekódovat chování ostatních. Dokážete rychle najít vysvětlení pro to, proč se lidé chovají tak, jak se chovají a proč jsou takoví, jací jsou.

SEBEJISTOTA

Jste SILNÝM typem člověka, který má svůj život pod kontrolou a je přirozeně orientovaný na nadstandardní výkony a zpravidla bývá i velmi úspěšný.

SMYSL PRO SPRAVEDLNOST

Jste typem FÉROVÉHO člověka se smyslem pro spravedlnost. V druhých dokážete vzbudit pocit důvěry a jistoty. Díky tomu se vám úspěšně daří spolupracovat s širokým spektrem různorodých lidí.

SPOLEHLIVOST

Jste ZODPOVĚDNÝM typem člověka, jehož snahou je dělat správné věci i věci správně. Disponujete vysokým smyslem pro zodpovědnost a spolehlivost.