Hodnocení vzdělávací akce

WORKSHOP NA TÉMA DEJTE PŘEDNOST DŮLEŽITÝM VĚCEM, 22.9.2020

Prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Délka vyplnění cca 5-10 minut.  

Pozn. při hodnocení pracujte se škálou 1-4 (1 nejlepší, 4 nejhorší).