Pravidla ochrany soukromí

A. Základní informace

Správce osobních údajů

Já správce provozovatel e-shopu, fyzická osoba, podnikatel Ing. Lenka Mazalová (projekt HUMAN SUCCESS, TALENT KOMPAS), se sídlem Běloruská 20, 625 00 Brno, IČO 02765632 , zapsaná v živnostenském rejstříku, a jako správce zpracovávám vaše osobní údaje na stránkách www.human-success.cz a www.talentkompas.cz. Jedná se o 2 provázané internetové stránky. Na stránce www.human-success.cz je umístěný internetový obchod: https://www.human-success.cz/test-nakup/, kde lze službu TALENT KOMPAS zakoupit a na stránce www.talentkompas.cz.  je umístěný provoz a využívání služby TALENT KOMPAS.

B. Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytnete

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete jako osoba, která zdarma vyplní DEMO verzi testu Talent Kompas a jako Kupující za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od vás

Nejsou žádné údaje, které bychom získávali jinou cestou než přímo od vás.

V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě webových stránek www.human-success.cz a www.talentkompas.cz o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies.

Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

C. Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Využití služby DEMO verze Talent Kompas zdarma a nákup zboží a služeb. V prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
 • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 • Marketingová činnost:
  • E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že zašlete žádost o odhlášení na e-mail info@human-success.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na: https://www.human-success.cz/kontakt/.
  • Telemarketing: marketingové hovory provádíme za účelem nabídky našeho zboží a služeb, a s tím související marketingové komunikace. Právním titulem pro zpracování vašeho tel. čísla je buď váš souhlas, nebo alespoň náš oprávněný zájem na konvenčním přímém marketingu. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku tím, že zašlete žádost na e-mail info@human-success.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na: https://www.human-success.cz/kontakt/.
  • Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku na e-mailu info@human-success.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na: https://www.human-success.cz/kontakt/.
 • Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.


D. Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit nebo využít zdarma. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy. 

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu.

Souhlas projevíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře na: www.talentkompas.cz. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že při objednávce a vyplňování svých osobních údajů zaškrtnete v objednávkovém formuláři možnost "Nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely".

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat zasláním informativního e-mailu na adresu: info@human-success.cz nebo prostřednictvím formuláře na stránce www.human-success/kontakt/.

E. Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

 • Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat. 
 • Webnode AG (systém e-shopu); systém www.talentkompas.cz.
 • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
 • Google Analytics (analýza webových stránek);
 • Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit. 

F. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že zašlete informaci na e-mail info@human-success.cz nebo do kontaktního formuláře na https://www.human-success.cz/kontakt/. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat. 

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

G. Zabezpečení osobních údajů

Bezpečnostní opatření - obecná

Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby. 

 1. Pracovní mobilní telefony musí být uzamčené a chráněné heslem.

 2. Je zakázané připojovat se do veřejných internetových sítí z počítače, ve kterém jsou uchovávány důvěrné informace (osobní údaje).

 3. Máme povinnost pracovní počítače chránit bezpečným heslem.

 4. Pracovní počítače a mobilní telefony je zakázané nechávat nechráněné. Tím se zejména myslí neuzamčené prostředí (v případě, že se od těchto zařízení pracovník vzdálí), ponechání v automobilu nebo ponechané v přítomnosti jiných osob v nezaheslovaném stavu bez přítomnosti oprávněného pracovníka Ing. Lenka Mazalová.

Bezpečnostní opatření - elektronický způsob zpracovávání osobních údajů

 1. Osobní údaje zpracovávané z podstaty role Správce jsou zpracovávány pouze elektronicky.

 2. Soubory obsahující osobní údaje vztahující se k roli Správce jsou uloženy v cloudu na disku "google drive" pod účtem zilova.l@gmail.com ("dále jen účet nebo účty"). Na tento účet má přístup pouze Ing. Lenka Mazalová.

 3. Přístup na účet je chráněn kvalitním bezpečným heslem.

 4. Po ukončení práce na účtu se vždy odhlasujeme.

 5. Na tento účet je zakázané se připojovat z veřejných nebo nechráněných sítí.

Bezpečnostní opatření - papírový způsob zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje zpracovávané z podstaty role Správce nejsou zpracovávány v papírové fyzické podobě, pouze elektronicky.

H. Osobní údaje osob mladší 16-let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

CH. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být "zapomenut").

Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@human-success.cz nebo kontaktního formuláře na: https://www.human-success.cz/kontakt/

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystavené faktuře. Údaje na faktuře je možné změnit jen pokud jste zboží ještě nepřijal/a a nezaplatil/a.

Přístup (portabilita)

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů. Kontaktujte nás prosím na e-mailu info@human-success.cz nebo prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře na: https://www.human-success.cz/kontakt/.

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů.
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů.
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů.
 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy.
 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování.

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.
 2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
 3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně.
 5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis.
 6. Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let.

Jak právo na výmaz uplatnit? 

Kontaktujte nás prosím na e-mailu info@human-success.cz nebo prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře na: https://www.human-success.cz/kontakt/.

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná "Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech"). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí tohoto kontaktního formuláře.

Omezení zpracování

Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Kontaktujte nás prosím na e-mailu info@human-success.cz nebo prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře na: https://www.human-success.cz/kontakt/.

I. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.human-success.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce.

Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 8. 2020, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.human-success.cz a www.talentkompas.cz.