COMIMPEX PRINT

Porada společnosti, dotazník

V souvislosti s plánovanou poradou společnosti dne 26. 9. Vás prosím o vyplnění následujících 2 anketních otázek.

Děkuji za ochotu, 

Lenka Mazalová