JAKÝ TALENT MÁ TALENT KOMPAS?

Lenka Mazalová, tým TALENT KOMPAS

Udělat si TALENT KOMPAS je jako podívat se do zrcadla svého potenciálu. Na jednom místě dostanete  zpětnou vazbu o tom, jaké jsou vaše talenty i jejich kritická místa. Test je komplexní, ale hovoří stručně a jasně. Dodá vám energii, sebedůvěru a motivaci. Díky tomu získáte nejen řadu podnětů, které můžete (a nemusíte) využít pro svůj osobní růst, ale posílíte i svoji odvahu ke změnám. TALENT KOMPAS přispívá k vašemu spokojenému životu.

Radek Tegel, Marketingový manažer, Itself s.r.o.

Po 15 letech praxe už dokážu vytušit, ve kterých pracovních situacích a s kterými typy lidí se cítím jako ryba ve vodě. Talent Kompas mi to vše krásně pojmenoval, takže u případných pohovorů mě pak otázka "Jaké jsou Vaše silné stránky?" rozhodně nepřekvapí. Potěšil mě systémem vygenerovaný plán na rozvoj silných stránek i informace o tom, na co je potřeba myslet, aby ostatní mé silné stránky nezneužívali.  

Kateřina Hrdá, HR Konzultant, aktuálně na MD.

Tak jsem právě dodělala test a přečetla odpověď. Sedím tu s úsměvem od ucha k uchu, protože to krásně sedí. Vyšlo mi CITLIVÉ VNÍMÁNÍ DRUHÝCH.  Na co si mám dávat pozor je přesně to, s čím mám největší problém: Na hlubokou senzitivitu a lítostivost. Neberte si věci příliš osobně. Takže díky za to :-).

Milan Lopusny, IT Specialista, ZVVZ, a.s.

Jako první reakce se dostavila lehká rozpolcenost. Výsledky totiž nemluví ve prospěch práce, kterou vykonávám. Nemůžu říct, že by mě současná práce nebavila, ale je pravda, že jsem se celé mládí opájel myšlenkou, jak budu psát a budu jako Hank Moody z Californication, čemuž by výsledky odpovídaly spíše. Co se mě nejvíce dotýká a s čím se ztotožňuji ze 100% jsou ty negativní aspekty mých talentů. Je to zcela bez debat a skvělé napsáno, nešlo to vyjádřit líp. Celkově je to velmi dobře a precizně uděláno a má to určitě vypovídající hodnotu.


Jakub Halama, Engineering Specialist, SMC Automation CZ

Talent kompas mi snadnou formou pomohl si uvědomit, jaké jsou moje silné stránky. Znalost těchto vlastní je pro můj další osobní rozvoj. Test je moderní, designově pěkně udělaný. Celý proces je jednoduchý, snadno jsem se v tom orientoval. Celý systém testování mi přišel intuitivní.

Michal Drozd, student VUT, obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Před testem jsem o některých svých talentech téměř nevěděl nebo jsem na ně nekladl patřičný důraz. Výsledky z testu mi pak pomohly uvědomit si, na co bych se měl zaměřit, ale i na co si u svých silných stránek dát pozor. 

Kateřina Trávníčková, Marketingový manažer, Selena Bohemia s.r.o.

Rozhodně stojí za to si Talent Kompasem projít a ujistit se, připadne objevit své silné stránky. Navíc díky Lence Mazalové, která mě celým procesem provedla, jsem si ujasnila jakým způsobem se můžu dál rozvíjet a kde naopak ubrat, aby se z rozvoje potenciálu nestal spis blok.

Hana Kolaříková, HR konzultant na volné noze

Díky testu jsem si ověřila své hlavní talenty. Velmi užitečný hodnotím plán, díky kterému mám představu, jak mohu vlastní potenciál dál rozvíjet. Zajímavé bylo také upozornění na možnou stinnou stránku každého z talentů a námět k zamyšlení, jak nesklouznout do extrému. Díky testu jsem si lépe uvědomila, jak své talenty propojit. Test vřele doporučuji každému, kdo chce lépe využít svůj potenciál nebo prochází změnou. 


Josef Mikuš, Quality Manager, SMC Automation CZ

Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je správně pojmenovat své silné nebo slabé stránky a jak s nimi dál pracovat a rozvíjet je. Talent Kompas však názorně a pomocí příkladů vysvětluje, v čem spočívá vaše síla a jak ji efektivně nasměrovat správným směrem. Jako velmi přínosnou hodnotím sekci, kde jsou pojmenovaná rizika a úskalí přílišného přetlačovaní daného talentu. 

Kateřina Čípová, externí personalistka

Díky testu Talent Kompasu jsem zjistila, jaké talenty jsou pro mě přirozené a na čem můžu stavět. Cítím se víc jistá při jejich rozvoji a ty, které jsem nevyužívala začínám postupně vnímat. Za mě TALENT KOMPAS velkou motivací na sobě pracovat, rozvíjet se a mít radost ze smysluplné práce.

Jan Haša, Projektový manažer, IReSoft, s.r.o

Pokud mám být upřímný, tak jsem již udělal několik testů tohoto druhu, vč. IQ testů, které s tím byly spojené. Váš test mi dává výsledky o mých přednostech, které celkem znám. Takže mně osobně to přineslo pozitivní pocit z validity těchto testů. Poměr cena / výkon je super, určitě to pomůže mnoha HR. 

Monika Davidová, IT Analyst

K uvědomění si, co chci dělat a kdo jsem jako osobnost. Posílila jsem sebevědomí tím, že jsem zacílila na své silné stránky a hodnoty, které uznávám. 


Jana Pančuhová, Asistentka smluvního oddělení, Delikomat

Výsledek testu mi pomohl si plně uvědomit a lépe definovat svoje silné stránky a to mi umožnilo se lépe prezentovat na pracovních pohovorech. To následně vedlo i k získání nového pracovního místa.